Zero reagerer på økte CO2-utslipp

Zero reagerer på økte CO2-utslipp
ØKTE UTSLIPP: Økningen i CO2-utslippene viser at Norge ikke må forhandle ned sin fornybarforpliktelse, mener teknisk rådgiver Marte Bakken i miljøstiftelsen Zero. Bilde: Zero

De kvotepliktige virksomhetene slapp til sammen ut 19,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, en økning på 0,6 prosent sammenlignet med 2009, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Gasskraftverket på Kårstø slapp ut 985,202 tonn CO2, mens gasskraftverket på Mongstad slapp ut 373.937 tonn.

Les også: Mongstad-oppstart ga økte CO2-utslipp

– Feil vei

Økningen får teknisk rådgiver Marte Bakken i Zero til å reagere.

– De nye tallene viser at utslippene ved Mongstad og Kårstø er på nesten 1,4 millioner tonn CO2, og trenden er voksende. Snakk om å gå feil vei, sier hun.

Bakken mener økningen viser at norske myndigheter ikke gjør nok for å redusere det norske fossile energiforbruket.

– Det første de nå må gjøre er å reise til Brussel og gå med på en ambisiøs forpliktelse i EUs fornybardirektiv. De kan ikke lenger bruke stor vannkraftproduksjon som et argument for å ikke gå med på å øke andelen fornybar energi i sluttforbruket fra om lag 60 prosent i dag til rundt 75 prosent i 2020, sier hun.

Les også: Hauge mister støtte

– Må rense CO2

Bakken mener videre at utslippsøkningen viser at det vil være behov for CO2-rensing i kombinasjon med ny fornybar energiproduksjon for å nå målet om et utslippsfritt samfunn.

Et styrket kraftnett og mer vindkraft vil dessuten gi en bedre ressurssituasjon enn vi har hatt de to siste vintrene, ifølge Bakken.

– Det reduserer behovet for bruk av fossil energi som reservekraft gjennom mobile gasskraftverk og fossil spisslast, sier hun.

Les mer om: