INDUSTRI

Yara vil tyne Nordsjøen

Per Erlien DalløkkenPer Erlien DalløkkenPer Erlien Dalløkken
6. des. 2007 - 22:14

Yara Praxair AS

  • Et samarbeidsselskap der Yara International og Praxair eier 50 prosent hver
  • Skal betjene Yaras eksisterende industrigassvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark med hovedkontor i Oslo
  • Praxair er verdens tredje største industrigasselskap med en global markedsandel på 15 prosent og omsetning på 8,3 mrd. USD i 2006
  • Yara omsatte industrigass for 940 millioner kroner i 2006
  • Avtalen med Praxair utløste en engangsgevinst i nettoresultat på over 700 millioner kroner for Yara

Amerikanske Praxair har kjøpt seg inn i Yaras skandinaviske industrigassvirksomhet og dannet Yara Praxair.

Det kan åpne for nye markeder for Yara som nå ikke lenger er noen miniaktør.

Tilgang til teknologi

– Hittil har vi hatt begrensete midler til utvikling sammenlignet med de store. Nå får vi tilgang til en meget solid teknologibase som igjen gjør oss i stand til å konkurrere i nye segmenter. Spesielt innen industri og større offshoreprosjekter, sier administrerende direktør Per Kværum i Yara Praxair til TU.no.

Yara har selv en industrigassvirksomhet som løper tilbake til 1970-tallet. Amerikanske Praxair er et av verdens ledende kjemiselskaper med 27.000 ansatte og over en million kunder.

Nordsjøen

Praxair er blant annet store på teknologi knyttet til haleproduksjon.

– De synes selvsagt det er interessant å nå se nærmere på Nordsjøen. I tillegg til tyngre prosessindustri og metallurgisk industri i Skandinavia. Dette feltet er Praxair ledende på i Nord-Amerika, forteller Kværum.

For Yara er det gunstig å få tilgang til produksjonsutstyr i ypperste klasse. For eksisterende kunder er det en gevinst at de nå får tilgang til et globalt distribusjonssystem.

Lang prosess

Sammenslåingsprosessen med Praxair har pågått helt siden mai. Det som har tatt tid er ikke sluttforhandling mellom partene, men å få EU-godkjenning. Det har å gjøre med at Yara og Praxair er i konkurranse med hverandre i enkelte europeiske land samtidig med at de etablerer et delt selskap for Skandinavia.

– Før dette brukte vi også lang tid på å finne den rette partneren. Med vår nisjeposisjon var det ingen problemer med å finne kjøpere. Salget var ikke styrt av å få inn cash, men på å finne det mest komplementære selskapet, understreker Yara Praxair-sjefen.

Les mer om: