Yara reduserer utslipp

Yaras fabrikk i Porsgrunn skal få ny renseteknologi.
Yaras fabrikk i Porsgrunn skal få ny renseteknologi. (Bilde: Gisle Nomme )
  • Miljø

Den nye teknologien skal installeres i løpet av 2006.

Den er et resultat av mangeårig forsknings- og utviklingsarbeid ved Yaras forskningssenter i Porsgrunn.

Yara har forsket på å finne renseløsninger for eldre anlegg siden tidlig på 1990-tallet. Nå har de kommet fram til en høytemperatur-katalysator som kan installeres i både nye og gamle anlegg.

Eksport

Ifølge selskapet vil den nye teknologien sette Yara i stand til å bringe sine eldre salpetersyrefabrikker opp på nivå med verdens beste og nyeste fabrikker.

Det er satt i gang industriell produksjon av katalysatoren fordi Yara også planlegger å benytte teknologien i egne fabrikker utenfor Norge. De ønsker også å selge teknologien til andre industribedrifter.

Frivillig avtale

Miljøverndepartementet og Prosessindustriens Landsforening inngikk i 2003 en frivillig overenskomst om å redusere prosessindustriens utslipp av drivhusgasser til 13,5 millioner tonn CO 2 i 2007.

Dette målet blir nå sikret ved at Yara installerer den nye teknologien.

Større effekt enn kvotehandel

PIL-avtalen gir en utslippsreduksjon på nærmere én million tonn CO 2 i forhold til dagens utslippsnivå.

Nå har industribedriftene inngått en avtale seg imellom. Den innebærer at Hydro og Yara gjennomfører kutt ved å endre sine produksjonsprosesser. Disse nye kuttene er tre ganger større enn kvotehandelen med CO 2 vil føre til.

– Frivillige avtaler har vist seg å være meget gode for miljøet, industrien og myndighetene, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Prosessindustriens Landsforening til pil.no.

Enten redusere eller kjøpe kvoter

Virksomheter som inngår i EUs kvotehandelsdirektiv ble ved siste årsskifte faset inn i et kvotehandelsregime, som etter planen skal kobles til EUs kvotehandel. Disse bedriftene får tildelt kvoter tilsvarende 4,7 mill tonn CO 2-kvoter hvilket tilsvarer 95 % av utslippsbehovet.

Det innebærer at bedriftene enten må gjennomføre interne reduksjonstiltak, eller kjøpe kvoter på det europeiske markedet for det resterende utslippsbehovet på 250.000 tonn CO 2.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå