Xsens

Xsens ultralydteknologi måler oljestrømmen fra utsiden av røret

Nå har de vunnet prestisjetung teknologipris.

Magne Husebø, Remi Kippersund og Kjell Rune Toftevåg i Xsens viser frem XACT. Flowmålersystemet har fått den prestisjetunge Spotlight-prisen fra OTC.
Magne Husebø, Remi Kippersund og Kjell Rune Toftevåg i Xsens viser frem XACT. Flowmålersystemet har fått den prestisjetunge Spotlight-prisen fra OTC. (Marit Hommedal/Xsens)

Nå har de vunnet prestisjetung teknologipris.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Teknologien til Xsens er et ultralyd-målesystem, som måler både mengde og kvalitet på oljestrømmen inni et rør – fra utsiden av røret. 

Det gir fullverdig informasjon om prosessen, uten at det er nødvendig å gå på innsiden av røret med utstyr, som øker risikoen for lekkasjer.

Nå har teknologien blitt belønnet med den prestisjetunge oljeteknologiprisen «Spotlight on new technology», som deles ut på verdens største oljemesse, OTC i Houston. 

– Det er en anerkjennelse, og kommer til å bety mye for selskapet. Det er mange av de tidligere vinnerne som virkelig har gjort en forskjell i markedet, så dette blir lagt merke til, sier administrerende direktør i Xsens, Magne Husebø, til Teknisk Ukeblad. 

Prisen deles ut på oljemessen i mai hvert år, og det er flere norske selskaper som har fått den tidligere. I år er det 18 teknologier som er tildelt prisen, tre i kategorien for små selskaper, som Xsens er en del av. I alt 450 teknologier ble vurdert.

Både og

Det Bergen-baserte selskapet er en spin-off fra tidligere Christian Michelsen Research, som nå er en del av Norce. Teknologien har fått navnet XACT.

Hovedproduktet til teknologien er prosesstyring og informasjon, forklarer Husebø. 

– Det er viktig med mye og nøyaktig informasjon om det som strømmer i rørene. Samtidig er det ikke ønskelig å stikke masse sensorer inn i dem, da bryter du trykkbarrieren. Det er rett og slett en utfordring å gjøre det, og det får konsekvenser om det går galt. Det siste du ønsker, er jo et oljeutslipp, påpeker han. 

Men å vite mest mulig om prosessen er også nødvendig for å kunne gjøre den mest mulig sikker. Så det blir en avveiing. 

– Men vi får til begge deler med vår teknologi. Vi setter sensorene på utsiden av røret. 

Teknologien til Xsens er et ultralyd målesystem, som måler både mengde og kvalitet på oljestrømmen inni et rør – fra utsiden av røret.  Illustrasjon: Xsens

Fullverdig måleinstrument

For å få til det bruker de såkalt «guided wave ultrasound». 

– Med flere sensorer på utsiden sender vi ultralyd inn i røret som genererer kontrollerte lydbaner i og utenfor senter av røret, nærmest som tomografi innen medisinsk bildediagnostikk. Det har aldri vært gjort på rør i industrien før, understreker Husebø.  

 – Clamp-on-strømningsmåling har man hatt i mer enn 30 år, men ikke med den nøyaktigheten og robustheten som kreves. Vår teknologi er et fullverdig måleinstrument, poengterer han.

XACT gir informasjon om hastigheten til fluidene i røret, om mengde og kvalitet. De kan se hvor mye olje som befinner seg i vann og motsatt.   

– Vi har en avansert form for vurdering av det lydsignalet som går i prosessrørveggen og hvordan det forandret seg når rørveggen er i kontakt med ulike typer fluider, for eksempel olje og vann. Du vil også kunne se forskjell på ulike typer oljer, som ulike typer drivstoff på skip, forklarer Xsens-direktøren. 

Han påpeker at det som gjør teknologien unik, er kombinasjonen av kvaliteten på dataene, og at den opererer fra utsiden av rørene, slik at de beholder den tekniske integriteten. Samtidig er det langt billigere å feste den på utsiden, enn å måtte gjøre modifikasjoner på rør. 

Teknologien kan både installeres på helt nye anlegg, og tas i bruk på et senere tidspunkt i livet til et olje- og gassfelt.  

Dataene er i sanntid og kan sendes trådløst. Videre ser Xsens en rekke muligheter for å utvide hva slags data sensorene samler inn og overfører. For eksempel viskositet, temperatur og beleggdannelse på innsiden av rørene. 

Offshore-erfaring

I første omgang satses det på olje- og gassbransjen. Utstyret er alt montert offshore og de har fått de første ordrene på utstyret, i Nordsjøen og i Midtøsten. 

XACT er blant annet installert på en separator offshore, hvor den måler hvor mye olje du får ut fra separatoren og om det kommer vann sammen med oljen, slik at prosessen kan optimaliseres. I tillegg gir den beskjed om det kommer olje i vannutløpet, slik at de kan hindre utslipp. 

– En subsea-variant er under utvikling, og etter hvert vil vi gå videre med mer komplekse anvendelser. Vi har allerede interesse fra industrien om å bruke utstyret til brønnstyring både onshore og nedihull, påpeker Husebø. 

Han tror prisen fra OTC vil kunne fungere som en døråpner. 

– Vi tror det kommer til å bidra sterkt til at vi kommer i kontakt med flere miljøer, sier Xsens-direktøren.  

I tillegg jobber selskapet med målinger av drivstoff på skip. 

– Motivasjonen her er de store endringene innen shipping, hvor utslipp fra skip får stadig mer oppmerksomhet, og utslippskrav blir strengere. Vårt bidrag er rettet mot den konvensjonelle flåten som går på svært tunge og forurensende oljetyper. Vi kan komme inn med et enkelt målesystem, som kan hjelpe dem å redusere forbruket, forklarer Husebø.

Til det har Xsens  fått støtte fra Forskningsrådets program Forny2020. De har i tillegg fått støtte fra Demo2000-programmet til pilotering av teknologien for bruk innen olje og gass. 

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå