WWF advarer mot letestans-kompromiss: – Vil ikke gi reell klimaeffekt

Mener stans i nummererte tildelingsrunder på sokkelen ikke vil utgjøre noen stor forskjell.

WWF advarer mot letestans-kompromiss: – Vil ikke gi reell klimaeffekt
Kun syv selskaper søkte om nytt areal i 25. konsesjonsrunde, som ble tildelt i juni. Liten interesse og liten klimaeffekt er grunnene til at WWF nå advarer mot et oljestans-kompromiss som kun fjerner de nummererte rundene. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Som en del av valgkampen ble det diskutert ulike alternativer for letestans på norsk sokkel. Et mulig kompromiss som er trukket fram, og som det har blitt rapportert om er på bordet for regjeringsforhandlingene, er å fjerne de nummererte konsesjonsrundene, men beholde TFO-ordningen.