OLJE OG GASS

Wintershall traff blink

Wintershall fant mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbar olje i sitt Skarfjell-prospekt.

Wintershall melder om et oljefunn i Skarfjell-prospektet i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

Letebrønn 35/9-7 påtraff øvre jura sandstein av god kvalitet, og som inneholder lett olje med en betydelig oljekolonne.

Det foreløpige anslaget er på mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbar olje.

Wintershall skriver i en melding at det må bores en avgrensningsbrønn for å bekrefte om funnet er kommersielt, og om det finnes ytterligere ressurser.

Mest sannsynlig kommersielt

Ifølge partner, Agora Oil & Gas, er funnet mest sannsynlig kommersielt på grunn av volumpotensialet.

– Skarfjell-funnet er enda en viktig milepæl for Wintershall og øker vekstpotensialet til porteføljen vår på den norske sokkelen, sier styremedlem for Wintershall og ansvarlig for leting og produksjon, Martin Bachmann, i en pressemelding.

Kan være knutepunkt

Wintershall mener også at Skarfjell kan være et knutepunkt for andre funn i området. Funnet ligger i PL418, som er 17 kilometer sørvest for Gjøa-feltet. Det ligger også i nærheten av Grosbeak- og Titan-funnet.

Wintershall har kommunisert at de tar sikte på å øke produksjonen fra norsk og britisk sokkel fra nåværende 4.000 fat oljeekvivalenter til 50.000 fat innen 2015.

Boret av Songa Delta

Brønnen ble boret til en vertikal dybde på 2976 meter under havoverflaten og ble avsluttet i mellomjura reservoarbergarter. Vanndybden på stedet er 368 meter, og brønnen ble boret av riggen “Songa Delta”.

Partnere i lisensen er Wintershall Norge (35 prosent), Agora Oil & Gas (20 prosent), Edison International (15 prosent), Bayerngas Norge (20 prosent) og RWE Dea (10 prosent).

Les også: Wintershall håper på dobling av Maria-funnet

Statoil finner mest i verden

– 2011 var et jubelår

Lundin trapper opp oljejakten