WildPackets på nye hender

WildPackets på nye hender
FOR NETT: OMNI3-plattformen tilbyr en totalløsning for distribuerte nettverk, med mulighet for fjernovervåking av større nett. Bilde:


Tidligere distributør Data Equipment vil fortsatt kunne selge produktene, men nå som en forhandler for Metric AS.

Peek-produktene tilbyr sanntids protokollanalyse, med egne utgaver for hvert segment. F.eks. kan e-post-trafikk i nettet automatisk settes sammen. OMNI3-plattformen tilbyr en totalløsning for distribuerte nettverk, med mulighet for fjernovervåking av større nett.

Alle som jobber i trådløse nett kan benytte AiroPeekfor å sikre at nettene er hackersikre. All WLAN-trafikk innen rekkevidde kan fanges opp og dekodes i sanntid. En eventuell WEP-kryptering kan dekodes i ettertid ved hjelp av nøkkelen. Innbruddsforsøk blir varslet. WildPackets lanserer dessuten EtherPeek VX™, en to-i-en nettverksanalyse som tilbyr eksperthjelp for VoIP og Ethernet- trafikk.

Les mer om: