FOR NETT: OMNI3-plattformen tilbyr en totalløsning for distribuerte nettverk, med mulighet for fjernovervåking av større nett.

WildPackets på nye hender

Tidligere distributør Data Equipment vil fortsatt kunne selge produktene, men nå som en forhandler for Metric AS.

Peek-produktene tilbyr sanntids protokollanalyse, med egne utgaver for hvert segment. F.eks. kan e-post-trafikk i nettet automatisk settes sammen. OMNI3-plattformen tilbyr en totalløsning for distribuerte nettverk, med mulighet for fjernovervåking av større nett.

Alle som jobber i trådløse nett kan benytte AiroPeekfor å sikre at nettene er hackersikre. All WLAN-trafikk innen rekkevidde kan fanges opp og dekodes i sanntid. En eventuell WEP-kryptering kan dekodes i ettertid ved hjelp av nøkkelen. Innbruddsforsøk blir varslet. WildPackets lanserer dessuten EtherPeek VX™, en to-i-en nettverksanalyse som tilbyr eksperthjelp for VoIP og Ethernet- trafikk.