Vurderer lovgivning om datakrim

Utvalget, som ledes av sorenskriver Stein Schjølberg fra Moss, skal levere en delinnstilling innen utgangen av desember i år og endelig innstilling 31.12.03.

Norge undertegnet i fjor Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet. Utvalget skal vurdere hvilke lover som må endres som følge av dette. Datakrim-utvalget skal også se om det som er nødvendig å endre flere lover enn konvensjonen krever. Dette gjelder blant annet spørsmål om politiet har god nok mulighet til å kreve at ulovlig materiale fjernes fra internettet, for eksempel barnepornografi.

(js)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå