Vurderer å høste energi fra relative bevegelser mellom merd og beskyttelsen rundt

Moss Maritime skal finne ut om energiproduksjon på Spider Cage kan bli lønnsomt.

Vurderer å høste energi fra relative bevegelser mellom merd og beskyttelsen rundt
Moss Maritime skal finne ut om Spider Cage skal produsere strøm selv. Illustrasjon: Viewpoint

Spider Cage er utviklet av Viewpoint og skal driftes av selskapet Nova Sea når den sjøsettes. Det skjer trolig i løpet av 2022. Laksemerden er designet for å kunne ligge i utsatte havområder og tåle 16 meters bølger.