Vurderer å bygge en smalere firefeltsvei på strekningen E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier har besluttet å gjøre en mulighetsstudie av konsekvensene med en lavere fartsgrense på strekningen E6 Gyllan – Kvål.

Illustrasjonen viser traséalternativ 1.2B som er ett av alternativene som er blitt konsekvensutredet.
Illustrasjonen viser traséalternativ 1.2B som er ett av alternativene som er blitt konsekvensutredet. Foto: Norconsult
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
20. juni 2022 - 08:38

Studien vil avklare hvilke miljø-, klima- og ressursgevinster som kan oppnås, og hvilken effekt dette vil ha for samfunnsnytten i prosjektet. Bakgrunnen for denne beslutningen er høringsinnspill fra flere sektormyndigheter, i tillegg til Samferdselsdepartementets oppdrag om vurdering av endringer i veinormaler, melder Nye Veier.

I sitt innspill sier Nye Veier at dagens veinormaler ikke tar nok hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø, noe som kan variere stort mellom strekninger og prosjekter.

Dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger.

Nye Veier mener at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet.

Alternativet er en smalere firefelts vei

Nye Veier fastholder behovet for firefelts vei på strekningen E6 Gyllan-Kvål, men legger til grunn en smal variant med redusert bredde fra 23 m til 20,5 m. Mulighetsstudien vil legge til grunn en standard som er foreslått som utbedringsstandard for framtidige motorveier med fartsgrense 100 km/t.

Denne standarden stiller ikke like strenge krav til kurvatur og sikt som for en 110-vei, noe som gir større muligheter for terrengtilpassing.

Nye Veier vil gjøre en vurdering av denne standarden på hele strekningen Gyllan – Kvål bortsett fra alt.2.2 som ikke framstår som et realistisk alternativ etter høringsrunden som nylig er gjennomført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.