NETTARKIV

Vudering av petroleumsfondet

Under ledelse av stipendiat Gro Nystuen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, har Finandsepartementet fredag 30. november oppnevnt et råd som skal vurdere om plasseringer i statens petroleumsfond kan være i strid med Norges folkerettslige prinsipper. Det ande to medlemmene i rådet er sivilingeniør Finn Hvistendal, og advokat Siri Teigum.

Finansdepartementet sier i en pressemdelingt at det "vil offentleggjere vurderingane til rådet så snart ein meiner dette ikkje vil skade forvaltninga av fondet. Ved enkelte høve kan forvaltningsmessige omsyn gjere at vurderingane til rådet og departementet ikkje vert gjort offentleg kjende umiddelbart." (js)

Les mer om: