ENERGI

Vrimler av vindkraft

Regjeringen ønsker at 12 terawattimer årlig (TWh/år) av norsk kraftproduksjon skal komme fra nye fornybare energikilder innen 2010.

Det tilsvarer ca. 10 prosent av dagens produksjonskapasitet i et normalår fra våre vannkraftverk.

For energiselskapene er det enklest å bygge vindkraftverk. Interessen er massiv. Totalt er 67 prosjekter bygd eller under planlegging. Av disse er 10 utbygd, konsesjon er gitt til 11 prosjekter, det er søkt konsesjon fra fire prosjekter, mens det er gitt melding om mer enn 40 nye anlegg.

Skulle Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi konsesjon til alle som har søkt, kommer Norges produksjon opp i hele 22 TWh/år.3200 vindturbiner

Ved full utygging av alle de planlagt vindkraftprosjektene får vi mer enn 3200 vindturbiner i Norge. Hittil er det bygd og satt i drift 138. Størst er Statskraft Energi med med til sammen 92 vindturbiner på Smøla og Hitra.

– Disse prosjektene har gått veldig greit. Anleggene har kostet noe mindre enn opprinnelig budsjettert, forteller Nils Dårflot i Statskraft Energi.

Han er meget tilfreds med 98 prosent regularitet på kraftverkene. Med andre ord leverer de ikke kraft ca. en uke i året.

– Utbyggingene på Smøla og Hitra er vellykkede. Årlig produserer de 600 GWh kraft, som tilsvarer nok strøm til 30.000 husstander. Prosjektene er i tråd med våre ønsker om å bygge store anlegg.Lite støy

Statskraft har undersøkt holdningene hos de som bor i nærheten av vindkraftverkene. Over 80 prosent er positive til de store vindturbinene.

– Flere ble mer fornøyde etter at kraftverkene ble satt i drift enn de var før, forteller Dårflot.

Kraftverkene er plassert slik at den verste støyen ikke rammer boligene ved de vanligste vindretningene. Gjennomsnittlig vindstyrke er også så sterk at støy fra vinden overgår støy fra vindturbinene. Ved flau vind, det vil si lavere enn 3 m/s, stoppes vindturbinene. De stenges også dersom vindstyrken overgår 25 m/s, det vil si ved sterk storm.

Dårflot forteller at Statkraft ikke planlegger kraftverk med større enn 3 MW vindturbiner. Da blir selve enheten for stor og tung. Kranene som skal løfte dem på plass blir for store i forhold til de inngrep som må gjøres i naturen for å etablere infrastruktur som kaier og veier på stedet.

– Men noe av det viktigste vi undersøker er infrastrukturen på stedet. Hvor langt er vindturbinparken fra kraftnettet? Hva med veier og kaier i nærheten? Vi ønsker å gjøre så små inngrep i naturen som mulig, understreker han.

Installert effekt

273,8 MW

844,65 MW

406 MW

5312 MWProduksjon

802 GWh

2953 GWh

1270 GWh

17005 GWh

Antall turbiner

138

327

149

2570

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.