PRODUKSJON

Vrient å velge rett

Manufacturing Execution Systems (MES) fyller det store gapet mellom systemer for forretningsstyring og prosesstyring. Slike IT-verktøy kan bidra til å gi store effektiviseringsgevinster i industrien. Men resultatet blir ikke bra hvis leverandørenes bransjekunnskap er svak.

– Alt for mange IT-relaterte prosjekt feiler fordi leverandørene bruker for lite tid på å forstå kundenes problemer, hevder Magnus Severin, direktør ved det nordiske IT-selskapet PlantVision.

Tross mange likheter har forskjellig type industri en del unike krav og utfordringer. At datateknologien er fortreffelig og kunnskapen om denne er upåklagelig, er ikke nok til å lage helhetlige og effektive løsninger. I tillegg kreves en god forståelse av industribransjenes problemstillinger.

Derfor har PlantVision og selskapets hovedleverandør, Aspen Technology, organisert virksomhetene i bransjesegmenter. De ansatte spesialiseres innen de forskjellige industribransjene.

Integrert informasjon

Mange industribedrifter har investert store pengesummer i standardiserte forretningssystem – Enterprise Resource Planning (ERP) – og åpne automatiseringssystem. De får fullt utbytte av disse investeringene først når de to systemnivåene kan kommunisere med hverandre på en effektiv måte.

Med informasjons- og beslutningsstøttesystemer kan du binde sammen hele forsyningskjeden fra råvare til kunde, og optimalisere produksjonsprosessen. Samlebegrep for dette systemnivået er MES.

Alle vil levere

Både automatiseringsleverandørene og ERP-leverandørene forsøker å ta en bit av MES-kaka ved å tilby programmoduler for blant annet produksjonsplanlegging, prosessinformasjon og e-handel. Dette gjør de i konkurranse med spesialiserte MES-leverandører som Aspen Technology, OSI Software og Wonderware.

PlantVision-direktøren mener at den beste totalløsningen er å velge en hovedleverandør for hvert systemnivå. Budskapet er at ERP-leverandørene er best på overordnede forretningssystemer, automatiseringsleverandørene har sin styrke på kontrollsystemer, og spesialiserte MES-leverandører kan best ta seg av det som ligger mellom.

– Det som først og fremst skiller MES-eksperter som oss fra automatiseringsleverandørene, er at vi har mer spesialkunnskap om de ulike industribransjene. Dessuten er det en annen kultur i IT-verden enn i automatiseringsverden. Vi ser mer på forretningsvirksomheten enn på selve produksjonsprosessen, sier Magnus Severin.

Ulik standardiseringsgrad

Et annet moment er standardisering. Mange kunder etterstreber standardsystemer. Automatiseringsleverandørene har langt færre installerte industridatasystemer i industrien enn MES-leverandørene, og kan derfor ikke standardisere programvaren i like stor grad. Også ERP-leverandørenes løsninger krever en stor grad av spesialtilpasning for hver enkelt kunde.

– Hvis bare 20 prosent av behovene kan løses med standardfunksjoner, mens 80 prosent må spesialprogrammeres for hver kunde og hvert prosjekt, hvor mye standard er det? Det bør være omvendt, sier Severin.

Da kan prosjekttimene brukes til å tilpasse systemene til virksomheten, i stedet for til å programmere systemene.

Komplette løsninger

Automatiseringsleverandørenes sterkeste kort er at de kan ta totalansvaret for både styresystemene og industridatasystemene. I tillegg kan de oppnå en bedre integrering mellom sine egne systemer.

De største selskapene tar sikte på å levere komplette integrerte løsninger som dekker alt fra fabrikkgulvet opp til selskapsnivå. Alle de største har nå programvare for engineering, prosessinformasjon, produksjonsplanlegging og optimalisering.

Siemens' konsept heter Total Automation, Honeywell har Total Plant Solutions, og ABB lanserer Industial IT. Invensys opprettet nylig divisjonen Software and Systems, hvor MES-leverandøren Wonderware og ERP-selskapene Baan og Markam er plassert.

Informasjonsbehov

De fleste bedrifter kan for lite om sine egne produksjonsprosesser fordi de får for lite informasjon. Ved å samle inn og tolke informasjon fra prosessen på en bra måte, kan du finne sammenhenger, feil kan lokaliseres, og produkter og kvaliteter kan spores.

Denne kunnskapen kan mates tilbake til prosessen slik at produksjonen kontinuerlig optimaliseres. Hele forsyningskjeden kan virke sammen på et kostnadseffektivt og lønnsom måte.

– Du kan oppnå større forbedringer med godt tilpassede industrielle IT-løsninger, enn ved å skifte ut eksisterende produksjonsutstyr, hevder Magnus Severin.

Stor bransjekunnskap

Aspen Technologys styrke på produktsiden er et stort utvalg programvare med høy standardiseringsgrad på anvendelsesnivå. En annen styrke er god vertikal ekspertise langs de forskjellige industribransjenes forsyningskjeder.

Selskapet leverer systemer for prosess- og produksjonsoptimalisering, samt optimalisering av forsyningskjeder fra råvare til kunde – Supply Chain Management.

Blant Aspen Technologys største kunder er Statoil og Norsk Hydro. Selskapet er teknologipartner med automatiseringsleverandørene Fisher-Rosemount, Neles Automation, Siemens og Yokogawa, som alle bruker deler av programvareutvalget.

Andre store teknologipartnere er IBM, Microsoft og SAP.

Les mer om: