Voss beholder språket

Torsdagens ekstraordinære generalforsamling i Nordisk Språkteknologi (NST) innebar full retrett for flyttevarskuet og nytt it-håp i skibygda. Signaler om lokal og statlig vilje til kapitalinnsprøyting gjør at NST vurderer fortsatt virksomhet i Voss, og fortsatt fokus på samtlige tre forretningsområder.

Sist mandag varslet NST at selskapet ville si opp 42 av sine 70 ansatte, flytte fra Voss til Bergen og København, og satse på kun ett forretningsområde. Kapitaltørke var i ferd med å kneble språkteknologieventyret.

Skapte uro

NSTs drastiske flyttebudskap skapte uro fra Voss og helt til topps i Nærings- og handelsdepartementet. NST anses å være en avgjørende bærebjelke for språkteknologimiljøet i skibygda, og det planlagte storstilte it-senteret i regi av SIVA (Selskapet for industrivekst).

Uten NST ville språkteknologimiljøet, som i dag samler 12 oppstartbedrifter med hovedvekt på språk- og taleteknologi og kunstig intelligens, miste mye av det teknologiske grunnlaget for sin virksomhet.

Nå har altså NST-styret bedt NST-administrasjonen utrede fortsatt drift i Voss, med utgangspunkt i videreføring av samtlige forretningsområder: Telekom og mobilt internett; Diktering og It-baserte hjelpemidler/støttesystemer.

Må nedbemanne

– Men vi kommer trolig ikke utenom en nedskalering. Dagens 70 ansatte vil trolig måtte reduseres til cirka 45, sier administrerende direktør Geir Arne Veglo i NST.

Utredningen og framlegget skal være ferdig til neste generalforsamling, som er 25. oktober. Veglo ønsker ikke å gå inn på selskapets kapitalbehov og hvilke kilder som har signalisert vilje til finansiering av fortsatt drift. Kapitalbehovet er i hvert fall større enn de 17–25 millionene som Bergen/København-modellen ville trenge.

Dersom det viser seg å være hold i kapitaltilgangen, kan det se ut som Voss får beholde språkteknologien.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.