Vokter gener og ser sykdom

Prøvene tilsettes fluoriserende stoff, og genenes lysintensitet overføres så til et kunstig fargebilde. Bildet forteller så om genene er ”på” eller ”av”.

Forskere ved Det medisinske fakultet i Trondheim kan ved hjelp av denne teknologien tidlig kan se om pasienten er i ferd med å utvikle en sykdom, og hvor raskt denne utvikler seg. Dataene vil være verdifulle i forhold til å velge riktig behandling. I forhold til kreftbehandling kan det handle om hvor mye som er nødvendig å skjære bort av kreftsvulster og vevet rundt.

Teknologikompetansen ved NTNU har vært avgjørende for å utvikle høypresisjonsroboten som brukes for å plassere DNA-prøvene og laserskanneren som måler genenes lysintensitet. Førsteamanuensis Astrid Lægreid mener det nære samarbeidet med teknologene har ført til leveranser av originale vitenskapelige bidrag som blir godt mottatt i internasjonale fagmiljøer. (vn)

Les mer om: