PRODUKTNYHETER

Visuelt overvåkningsutstyr

– Man oppnår mer fleksibilitet med antall og type kamerainnganger. Det blir øket produksjonsinnsyn med utvidede muligheter for lagring av data og statistikk. Man har mulighet for å teste nye/forbedrede inspeksjonsrutiner uten å forstyrre produksjonen. Kommunikasjon blir bedre og enklere med kontroll-, PLS- og andre automasjonssystemer. Fjernbetjening av systemet over modem/internett gir service og support til lavere kostnad enn før.

Les mer om: