Vinner pris for bruk av IBMs Watson

Sopra Steria Gruppen er tildelt prisen «Cloud Innovation» av IBM under konferansen Interconnect i Las Vegas.

Vinner pris for bruk av IBMs Watson
PRISMOTTAKERE. En delegasjon fra Sopra Steria på scenen under prisutdelingen på Interconnect i Las Vegas. Foto: Sopra Steria

Begrunnelsen er bruken av kognitiv Watson-teknologi og den digitale plattformen Bluemix for å utvikle nyskapende kundeløsninger.

Første partner

Sopra Steria er det første IT-tjenesteselskapet som har blitt partner i det cloud-baserte økosystemet til IBM Watson. Sopra Steria bygger nå opp et europeisk senter for kognitiv teknologi.

Naturlig språkprosessering

IBM Watson er en teknologiplattform som bruker naturlig språkprosessering og maskinlæring for å levere informasjon basert på store mengder ustrukturert data.
Sopra Steria er et internasjonalt konsulentselskap innen digitalisering.

Har du lest: Digitalisering gir nye krav

20 land

Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 34 milliarder kroner i 2015. I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.