PRODUKSJON

Vinn eller forsvinn

27. okt. 2000 - 03:38

Den 15. november har papirfabrikken åpent hus med omvisning på et gjenvinningsanlegg for fiber, hvor utstyret er montert.

Reaksjonene fra de besøkende betyr mye for markedsmulighetene til to norske og tre svenske leverandørers nyutviklede feltbussinstrumenter. – En referanseinstallasjon kan være minst like mye verd for leverandørene som store reklamekampanje, mener leder for automatiseringsavdelingen på Gruvøen, Ingvar Svensson.

– Jeg stoler mer på det mine kolleger forteller enn jeg stoler på selgere, brosjyrer og annonser, legger Svensson til.

Fra Norge

Pilotanlegget på Gruvøen består av feltbussutstyr fra de norske selskapene Fint og Skotselv Instrumentering – og fra svenske BTG Pulp and Paper Technology, Palmstierna Instruments og Pondus Instruments. Sammen utgjør de leverandørkoalisjonen Fieldbus Node Consortium (FNC).

FNC-samarbeidet, som er gjennomført innen rammene av et Eureka-prosjekt, er delvis finansiert av Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND).

Referanseanlegget ble satt i drift i midten av mai i år og har siden gått uavbrutt. For Gruvøens folk er hensikten med prosjektet å få erfaring med feltbuss. Erfaringene skal brukes til å vurdere automatiseringsteknologi til kommende prosessanlegg. –Selv om det nye utstyret virker, er vi er ennå ikke helt overbeviste om at selve feltbussteknologien fungerer godt nok, sier Svensson.

Feltbussutstyr ble nylig vurdert i forbindelse med et nytt inndampingsanlegg, men papirfabrikken har ennå ikke våget å ta det store spranget.

Komplisert teknologi

Årsakene er flere. Systemingeniør Tomas Mörk erfarte at det gamle kontrollsystemet fra ABB var dårlig egnet til å håndtere feltbussignaler. Det nye ABB-konseptet Industrial IT er trolig bedre tilpasset teknologien. En betaversjon av det nye systemet skal monteres i anlegget i høst.

Fagfolkene på Gruvøen har også lært at feltbussteknologi er mye mer komplisert enn de trodde. Kunnskapen om teknologien er mangelfull også hos de store leverandørenes lokale representanter. Ekspertene sitter i utlandet og er vanskelige å komme i kontakt med.

Samme erfaring har nordmannen Halvor Landet, som er prosjektleder for anlegget. Han er en av Nordens fremste feltbusspesialister og sitter selv på leverandørsiden – som daglig leder for Fieldbus International AS (Fint).

Fint har både levert sitt eget utstyr til anlegget og utviklet feltbussteknologi for de fire andre leverandørene i FNC.

Komplett anlegg

Ryggradsnettverket i pilotanlegget er Profibus DP. Fints ISIbus-system brukes til å knytte ti instrumenter med analoge utganger og Hart-protokoll til Profibus DP-nettverket.

Ut i anlegget benyttes lavhastighetsbussen Profibus PA, som er koblet til DP-bussen via en omkobler fra Pepperl+Fuchs. To ventilstillere og 13 trykk-, temperatur-, nivå- og fiberkonsentrasjonsmålere fra FNC-leverandørene er koblet på feltnettverket. I tillegg er det to ventilstillere fra ABB. Også Smar, Alstrom og Siemens har levert utstyr til anlegget. Til å konfigurere instrumentene benyttes programvare fra Fint.

Vanlige koblingsbokser er brukt ved avgreningene fra bussen til hvert enkelt instrument. Senere skal induktive koblere fra Fint monteres. Disse kan klemmes utenpå kabelisolasjonen.

Anlegget har fem reguleringsfunksjoner. Styringen utføres av ABBs’ kontrollsystem. Signalene presenteres på operatørstasjoner i det lokale kontrollrommet for gjenvinningsanlegget og på blekeriet.

Neste skritt i prosjektet er å installere et Foundation Fieldbus-anlegg parallelt med Profibus-anlegget. Tidsplanen for dette er usikker, men det blir trolig i første kvartal år 2001 .

Mer kunnskap nødvendig

Basert på erfaringene med pilotanlegget gir Ingvar Svensson gode råd:

(Leverandørene bør forbedre sin egen feltbusskompetanse.

(Deretter bør de satse penger på å installere pilotanlegg i industrien.

Da kan kundene selv fortelle andre potensielle brukere om teknologien fungerer, og om leverandørenes kompetanse er tilstrekkelig. – Men et pilotanlegg må være økonomisk bra for kunden. Det nytter ikke å ta full pris for en prøveinstallasjon.

Automatiseringssjefens råd til kolleger i andre industribedrifter er at også de bør bygge opp kunnskapene hos sine egne folk. Den beste måten å gjøre det på er å installere et lite pilotanlegg – og lære av erfaringene.

For at dette skal skje, må industribedriftene gi leverandørene lov til å prøve seg. Svensson og hans kollegaer på Gruvøen får honnør fra Halvor Landet for at de stiller opp og gjør det mulig å gjennomføre slike installasjoner. Han håper også å få til flere pilotanlegg i andre industrimiljøer i nær framtid. Det kan bli i Norge neste gang. Hvis industrien tør å slippe ham til.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.