NETTARKIV

- Vinglete strategi

– Norsk industri- og næringspolitikk er vinglete og langt fra optimal. I forhold til sysselsatte i konkurranseutsatt industri og næringsliv har vi for mange ansatte i offentlig sektor, sier næringslivslederen Odd-Ståle Ness. I løpet av få år har han bygd opp bedriftene Tramrotor Marine Compressors og Nessco – en av Norges ledende leverandører av trykkluft og vakuumsystemer.

Ifølge Ness er mange i næringslivet er særlig bekymret for betingelsene for små og mellomstore bedrifter (SMB), ikke minst for motivasjonen for kapitaleiere som selv arbeider i bedriften. Den særnorske delingsmodellen skaper fortvilelse hos mange aktive eiere av små og mellomstore bedrifter.

Mer langsiktig

I et intervju med Teknisk Ukeblad etterlyser Ness en mer langsiktig politikk overfor norske bedrifter. – I dag endres rammer og regler hvert år i forbindelse med den hestehandelen de politiske partier foretar for å samle støtte til sin økonomiske politikk. Skal bedriftseiere vurdere seriøst alle forslagene til endringer som regjeringspartiet foreslår, vil vi få så mange usikkerhetsfaktorer at det ville bli umulig å legge langsiktige planer for virksomheten.

– Arbeiderpartiets ledere bør være glade for at så mange gründere er villige til å bygge opp bedrifter, og dermed utsette seg for stor økonomisk risiko. Vi hører stadig om de få som har lyktes stort, men lite om de tusener som sliter økonomisk år etter år, sier Ness.

Norge har et lite og usentralt beliggende hjemmemarked. – Våre store muligheter ligger i å eksportere. Men myndighetene har fjernet støtten som Eksportrådet tidligere ga bedriftene til eksponering på blant annet messer. Dette fører til at mange verken har råd eller evne til å markedsføre sine produkter i utlandet. En slik industripolitikk er meningsløs, spesielt med tanke på at vi nå må bruke noe av våre olje/gassinntekter til å bygge opp fremtidig industri. Hva skal vi gjøre i Norge når olje- og gassressursene tar slutt?

Demotiverende

Ness er også opptatt av at de fleste gründere arbeider langt mer enn normale arbeidsdager. – Bortsett fra personlig interesse for sitt arbeid er det naturlig at et viktig motiv er å tjene penger. Dobbeltbeskatning på mange forskjellige måter kan ikke være annet enn demotiverende og direkte ødeleggende for investeringsviljen.

Nessco-direktøren mener at det er nødvendig å sykelønnsordningen. Et eksempel til etterfølgelse er Sverige, der de har en karensdag. – Det store fraværet vi har i Norge, ødelegger vår konkurranseevne og vil på sikt føre til store utgifter som bedriftene ikke kan få dekket.

Landsorganisasjonen (LO) har innflytelse langt inn i regjeringen med krav som øker kostnadene for bedriftene. Ønskelisten foran neste års kongress er kjent: Den femte ferieuken har gitt mersmak, også for dem med kortere arbeidsdag. Gratis helsevesen står sterkt blant kravene. Det samme gjør eldreboliger i Syden, gratis utdanning, avtalefestet pensjon fra 58 eller 60 år samt adgang til å gå av med slik pensjon etter 25 års medlemskap i LO – slik at enkelte medlemmer kan pensjonere seg allerede som 45-åringer. Tariffoppgjør skal gjennomføres uten totalram mer. Kravet om lavere rente ligger også i kortene, null karensdager likeså. De holder på, eller vil øke satsene på eksisterende formueskatt, mange vil dobbelbeskatte aksjeutbytte.

– Stemmer ikke

Ness mener at LO har medvirket til at særlig lavtlønte i Norge har vesentlig høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser enn sammenliknbare lønnstakere i industriland vi konkurrerer med. Siden antallet er stort, har dette mye å si for kostnadene ved å produsere i Norge.

– Innspillene fra LO sier ingen ting om hvordan man ved felles anstrengelser kan få større fart på næringslivet. Her kunne LO naturligvis si at dette ikke er vårt bord; bedriftenes overlevelse og lønnsomhet er arbeidsgivernes og eiernes sak. Men dette stemmer ikke med det bildet som LO vanligvis øns ker å tegne av seg selv. Organisasjonen vil gjerne vi se samfunnsansvar. Da er det ikke nok å forlange en enda større del av en enda større kake, man må ha en strategi for hvordan den blir bakt.

LOs medlemmer kan ikke eksistere uten et konkurransedyktig næringsliv, og samtidig si nei til privatisering, ifølge Nessco-direktøren Odd-Ståle Ness.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.