SAMFUNN

Vingestekker datakrimsenter

RAKA FANT: Hos førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i PDS står flere stillinger ubesatt grunnet pengemangel, blant dem to doktorgradsstipendiater. Hun sliter også med å få midler til nødvendig dataverktøy.  FOTO: J.SEEHUSEN
RAKA FANT: Hos førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i PDS står flere stillinger ubesatt grunnet pengemangel, blant dem to doktorgradsstipendiater. Hun sliter også med å få midler til nødvendig dataverktøy. FOTO: J.SEEHUSEN

Justisdepartementet sier de tvert imot vil satse mer på kampen mot datakrim.

I forslaget til revidert statsbudsjett vil Justisdepartementet flytte politiets datakrimsenter (PDS) inn i et nytt særorgan som opprettes under Kripos. Det nye særorganet skal ha kampen mot organisert kriminalitet som hovedoppgave.

PDS er i dag en sentral enhet i Økokrim og har mottatt internasjonal anerkjennelse. Forslaget om flytting kom som lyn fra klar himmel på Økokrim-sjef Einar Høgetveit.

Statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet sier at det kan hende at deler av PDS blir igjen i Økokrim.

En arbeidsgruppe nedsatt av politidirektoratet fikk i oppgave å vurdere den videre skjebnen til PDS.

- På det første møtet i denne gruppen fredag 7. mai, tre dager før forslaget til revidert ble lagt frem for Stortinget, fikk Økokrims representant beskjed om at situasjonen til datakrimsenteret likevel ikke var noe tema i gruppens arbeid, og han behøvde ikke møte, sier Høgetveit.

Initiativet til å fjerne PDS fra gruppens mandat ble tatt av lederen, politimester Tor Bakke-Hansen. - I et forsøk på å avgrense mandatet foreslo jeg at PDS ble tatt ut, og jeg fikk aksept fra politidirektøren, bekrefter Bakke-Hansen. Også Bakke-Hansen var ukjent med at justisdepartementet ønsker å flytte PDS fra Økokrim til en ny ennå ikke opprettet enhet..

Men statssekretær Holme har en annen oppfatning. - En arbeidsgruppe skal se på hva som skal bli igjen i Økokrim og hva som skal inn i det nye særorganet, sier han. Holme sier også at Høgetveit fikk et varsel før forslaget til revidert ble lagt frem.

Mangler kompetanse

Det har tatt lenger tid å bygge opp PDS enn forutsatt. Datakriminalitet er fortsatt et nytt felt og politiet verden over mangler både etterforskningsmetoder, kompetanse og utstyr. Flere juridiske problemstillinger er også uavklart.

I tillegg til å etterforske datakriminalitet skal PDS utvikle kompetanse innen et felt som er forholdsvis nytt og hvor utviklingen går fremover med stormskritt. Arbeidet PDS har gjort er omtalt over flere sider i en amerikansk lærebok om datakriminalitet.

I PDS er det lagt planer for tre stipendiatstillinger, PDS har vært i kontakt med både NTNU, Sintef og Forskningsrådet for å forberede disse tre forskningsstillingene. Kun én er til nå besatt, og lederen av PDS, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, må legge planene for de to andre i skuffen.

- Det er et stort behov for metodeutvikling i politiet. Ikke minst Finance Credit saken viser det, sier Sunde. Hun har ingen detaljerte planer for hva de to manglende stipendiatstillingene skulle arbeidet med, men peker på at kompetanse innen nettverk og kommunikasjon er mangelvare i politiet. Sunde ser også et behov for å se etterforskningsmetoder, juridisk og teknisk kompetanse i en helhet. Hun frykter at dette kan bli vanskelig med den nye modellen.

Jørn Holme avviser at dette skal skape vanskeligheter og understreker at arbeidet mot datakriminalitet skal styrkes.

- PDS sitt budsjett gis av politidirektoratet etter føringer fra departementet. Det er planer for å jobbe videre med dette. Det vil komme føringer enten i budsjettet eller i tildelingsbrevet til politidirektoratet, sier Holme.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.