KRAFT

Vindparkstøtte avklares til våren

I MOTVIND: Grunneiere og naboer har klaget inn støttebeløpet prosjektet fikk fra Enova i forrige støtterunde inn for EFTAs konkurranseorgan ESA.
I MOTVIND: Grunneiere og naboer har klaget inn støttebeløpet prosjektet fikk fra Enova i forrige støtterunde inn for EFTAs konkurranseorgan ESA. Bilde: Illustrasjon / Norsk VindPro AS

EFTAs konkurranseorgan ESA har mottatt klagen på Enovas tildeling av 218 millioner kroner til Høg-Jæren Energipark, men ikke rukket å behandle klagesaken ennå.

Det som imidlertid er klart er at Olje- og energidepartementet (OED) må gjøre en vurdering av hvorvidt Enova har tildelt Jæren Energi AS investeringsstøtte til Høg-Jæren Energipark i tråd med regelverket.

Les også:

Støtteordning godkjent

- OED må vurdere hvorvidt denne bevilgningen er innenfor rammen av regelverket til Enovas støtteordning, sier tidligere direktør, nå seniorrådgiver i konkurranse- og statstøtteavdelingen i ESA, Amund Utne.

ESA notifiserte Enovas støtteordning for vindkraft i mai 2006. Dersom ESA skal gå videre med klagesaken vil det være fordi investeringsstøtten eventuelt ikke ble gitt i tråd med regelverket og betingelsene ESA satte for støtteordningen.

- Når vi har godkjent en støtteordning går vi vanligvis ikke inn og ser på enkelttildelinger innenfor denne ordningen. Når vi får en slik klage så må OED svare på om regelverket er fulgt. Deretter vurderer vi om vi er enige i OEDs redegjørelse, sier Utne.

Til våren

Tradisjonelt gir ESA to måneders svarfrist i slike saker. Deretter skal ESA selv behandle saken. Hvorvidt ESA oppretter sak eller ikke vil trolig ikke være klart før på vårparten, ifølge Utne.

Fem grunneiere og naboer har klaget Enovas støttevedtak inn for ESA. Klagerne mener det ikke har vært en reell utlysning og konkurranse med andre selskaper om prosjekter innenfor EU om midlene. I tillegg mener klagerne Jæren Energi AS, som fikk støttetilsagnet, har en stor nok organisasjon eller organisasjon for å kunne påta seg slik utbygging. Selskapet selv avviser dette på det sterkeste.

Høg-Jæren energpark er med i konkurransen om å motta investeringsstøtte fra regjeringens nye vindpott. I dag skal Enova-styret avgjøre hvilket eller hvilke vindkraftprosjekt som får støtte.

Les også:
Avviser kritikken mot Høg-Jæren

- Påvirker ikke utfallet

ESA-saken påvirker ikke avgjørelsen om hvem som får tildelt investeringsstøtte til vindkraft, ifølge Enova.

- Nei, den gjør ikke det. Vi har en investeringstøtteordning som er godkjent av ESA, og vi tildeler midler i henhold til denne ordningen, sier avdelingsdirektør Øyvind Leistad.

Jæren Energi AS måtte si fra seg det opprinnelige støttebeløpet på 218 millioner kroner da de søkte på nytt i høst, med håp om å øke støttebeløpet betraktelig.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.