2,7 TWh ny kraftproduksjon i 2018

Vindkraft tar av: Produksjonen skal øke 130 prosent på to år

1,7 TWh ny vindkraft i fjor. Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt.

Et masteelement fraktes inn i Roan vindpark med helikopter. Per i dag er 13 vindparker under bygging i Norge. Disse vil kunne produsere 6,9 TWh strøm, det er godt over det dobbelte av total vindkraftproduksjon i dag.
Et masteelement fraktes inn i Roan vindpark med helikopter. Per i dag er 13 vindparker under bygging i Norge. Disse vil kunne produsere 6,9 TWh strøm, det er godt over det dobbelte av total vindkraftproduksjon i dag. (Foto: Ole Martin Wold)

1,7 TWh ny vindkraft i fjor. Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Vindkraftverkene Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt til at volumet av ferdigstilt vindkraft i 2018 ble i overkant av 1,7 TWh. Det er en økning i norsk vindkraftproduksjon på 47 prosent. 

Den samlede norske vindmølleparken vil i et normalår produsere omtrent 5,3 TWh fornybar kraft, viser en ny rapport fra NVE.

Men den virkelig store økningen kommer i år og neste år: 13 nye vindkraftverk er under bygging, med en forventet kraftproduksjon på 6,9 TWh. Altså langt mer enn den totale vindkraftproduksjonen i dag.

Total normalårsproduksjon av vindkraft forventes altså å være på 12,2 TWh ved utgangen av 2020. I tillegg har 37 vindkraftverk fått tillatelse, men ikke startet bygging. Det er lite trolig at noen av disse vil bli ferdigstilt de neste to årene.

Mer ny vindkraft enn ny vannkraft

I løpet av 2018 er det registrert om lag 1 TWh ny vannkraftproduksjon fra 39 forskjellige anlegg. Dette er omtrent en dobling fra 2017, og skyldes at flere større prosjekter er satt i drift, blant annet kraftverkene Rosten og Lysebotn 2. Vannkraftverkene har nå en midlere årlig produksjon på 134,9 TWh. 

I 2018 kom det 267 GWh ny vannkraft fra store vannkraftverk og 390 GWh småkraft.

Opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg ga 315 GWh ny vannkraft.

Tre ganger mer vind enn vann under bygging

Mens det altså er 6,9 TWh vindkraft under bygging i Norge nå, er tilsvarende tall for ny vannkraft 2,3 TWh fordelt på 50 prosjekter. 

38 prosent av den nye vannkraften skal komme fra opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk. 

OED ga endelig avslag til 150 GWh produksjon fra de tre vannkraftprosjektene Vinda, Hjartås og Rabben. I tillegg har NVE og OED avslått bygging av ni mindre vannkraftverk med en samlet potensiell kraftproduksjon på 69 GWh.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå