Vindkraft er snart like upopulært som olje

Også vindkraft til havs mister popularitet.

Vindkraft er snart like upopulært som olje
I 2011 var 84 prosent positive til vindkraft på land. Nå svarer bare 36 prosent det samme.

Stadig færre stiller seg positive til vindkraft. For vindkraft på land har det vært en total holdningsendring siden 2011, da 84 prosent var positive. I året utgave av Klimabarometeret svarer bare 36 prosent at de er positive til landbasert vindkraft.

For havvind har tallene gått fra 89 til 65 prosent i samme tidsrom.

– Folk er fortsatt mer positive til det de ikke ser, men debatten har satt sine spor på folks inntrykk av vindkraft. Vi er egentlig overrasket over hvor fort det har gått. Det har vært store endringer på kort tid, særlig med tanke på at inntrykket er så stabilt for de andre energiformene, sier Eva Fosby Livgard i Kantar, som gjennomfører det årlige Klimabaromenteret. 

Mer positive til olje

Holdningen til olje som energikilde er økende positiv, fra 16 prosent i 2015 til 29 prosent i årets måling.

– Også for et år siden så vi en økende interesse for olje. Det kan ha sammenheng med hvordan bransjen kommuniserer, og at næringen er opptatt av at arbeidet skal gjøres så klimavennlig som mulig, sier Livgard. 

54 prosent mener Norge bør fortsette å lete etter olje og gass i samme grad som i dag. Det er samme andel som i fjor, som var første gang akkurat dette spørsmålet ble stilt.

Vil at oljebransjen skal omstille seg

Samtidig er det stor enighet om at oljeindustrien bør gå over til å produsere mer fornybar energi. 60 prosent er villige til å akseptere lavere inntjening for landet, og 56 prosent er villige til å gi avkall på arbeidsplasser for å få det til.

«Store deler av befolkningen støtter dermed opp om at olje og gassreservene bør kartlegges, men at utvinningen bør reduseres til fordel for mer satsing på fornybar energi», skriver Kantar.

55 prosent mener også at norsk oljeindustri er godt egnet til å lede omstillingen fra olje og gass ti l fornybar

Les også

Tror korona skygger for klimasaken

Befolkningen ser fortsatt på klimaendringer som den største utfordringen Norge står overfor. Av 14 saker ligger «klimaendringer» på topp med en oppslutning på 39 prosent, tett fulgt av oppgavene i helsetjenesten og økende arbeidsledighet (begge 37 prosent).

Eva Fosby Livgard, assisterende direktør i Kantar. Foto: Kantar

Likevel er oppslutningen langt lavere enn i fjor, da den var 49 prosent.

– Det kan nok forklares med situasjonen vi er i, hvor mange rammes av arbeidsledighet og permitteringer. Oppslutningen om klimasaken faller også ni prosentpoeng hos de yngre, som kanskje er særlig rammet av koronakrisen, sier Livgard. 

Blant unge under år, går klimasaken ned fra en oppslutning på 56 prosent i fjor høst til 47 prosent i år. 

Flertallet positive til utvekslingskabler 

Vannkraft og solenergi holder på populariteten. 86 prosent er ganske eller svært positive til vannkraft som energikilde, og 88 prosent støtter mer bruk av solceller på bygninger for å redusere utslipp av klimagasser.

Dessuten er 62 prosent enige i at vi bør ha utvekslingskabler for strøm til utlandet, dersom de bidrar til utslippskutt i andre land og styrker norsk verdiskaping.

Her skiller Rødt- og Frp-velgere seg fra resten, ved at flertallet er kritiske til kabler. Dette er det eneste spørsmålet i målingen der disse to velgergruppene står samlet. 

Les også