KRAFT

Vindkommuner vil ikke vente lenger

SATSER PÅ SVENSK VIND: Statkraft og svenske SCA har pekt ut syv aktuelle områder for nye vindparker i Sverige.
SATSER PÅ SVENSK VIND: Statkraft og svenske SCA har pekt ut syv aktuelle områder for nye vindparker i Sverige.

– Lokalsamfunn blir holdt for narr, mener lederen i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK), Iver Nordseth.

LNVK-lederen peker på utflagging av vindkraftprosjekter og norske vindkraftprosjekter som er lagt på is på grunn av magre rammebetingelser.

Når ikke mål

I dag starter de første klimaforhandlingene på Stortinget, i et forsøk på å komme fram til et klimaforlik mellom regjeringspartiene, Høyre, Venstre og KrF.

Nordseth oppfordrer nå politikerne til å skifte ut retorikk med konkrete vedtak som sikrer gode nok tilskudd og støtteordninger, og forutsigbarhet for vindkraftaktører.

– I 1999 stilte Stortinget seg bak målsettingen om 3 TWh vindkraft i 2010. Hvis denne målsettingen fortsatt står ved lag, er det prekært nødvendig med konkret handling nå, sier Nordseth i en pressemelding.

Lagt på is

I et brev til Olje- og energiminister Åslaug Haga, peker landssammenslutningen på at den foreslåtte støtteordningen for fornybar energi, som vil gi et påslag på 8 øre pr. kWh vindkraft, er blant de dårligste i Europa og har ført til at nesten alle aktuelle vindkraftprosjekter er stilt på vent.

– For Norge betyr dette at vi gir slipp på viktig og nødvendig teknologiutvikling, samtidig som det får alvorlige lokale konsekvenser for flere av våre distriktskommuner, sier Nordseth.

Utflagging

LNVK peker på flere forhold de mener er urovekkende.

I Sverige er støtteordningen over 20 øre pr. kWh. I tillegg er det forutsigbart med garantier helt frem til 2030.

– Statkraft har frem til nå gjort investeringer på 2 milliarder kroner i norsk vindkraft, mens de nå investerer fire ganger dette beløpet på vindkraft i Sverige – i samarbeid med SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget, red. anm.) ene og alene på grunn av manglende støtteordninger, skriver LNVK i brevet.

Lokale ringvirkninger

Landssammenslutningen peker også på at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) foreløpig har innstilt planene om landets største vindpark, Ytre Vikna.

Vindparken ville gitt en årlig produksjon på inntil 870 GWh, og sikret 220 årsverk i anleggsperioden og rundt 15 årsverk i driftsfasen.

– En slik utbygging vil ha store ringvirkninger for lokale entreprenører, reiselivsaktører og ikke minst lokal handel og tjenesteyting ellers, står det i brevet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.