Vindenergi i Øresundet

Vindenergi i Øresundet
NABOPARK: Vindparken på Middelgrunden øst for København har 20 turbiner og blir nabo med Vattenfalls vindpark.FOTO: BONUS Bilde: Bonus

Prosjektet er det største hittil i Sverige og det første til havs.

Kostnaden for hele prosjektet er på rundt 1,5 milliarder svenske kroner.

Med denne satsningen mangedobler Vattenfall sin produksjon av vindkraft og befester sin posisjon som landets klart ledende vindkraftprodusent.

Fra dagens 700 GWh vil produksjonen øke til drøyt 1000 GWh.

Går alt som planlagt skal vinkraftparken stå ferdig i 2007.

Les mer om: