ARKIVNYHETER

Vind på dypt vann

MODELL: Slik ser StatoilHydro for seg flytende turbiner langt til havs. Kraften kan gå til fastlandet, til utlandet eller til oljeinstallasjoner. Men hvem som tar regningen for utviklingen av havvindmøller og kabler på havbunnen, er fortsatt uklart.
MODELL: Slik ser StatoilHydro for seg flytende turbiner langt til havs. Kraften kan gå til fastlandet, til utlandet eller til oljeinstallasjoner. Men hvem som tar regningen for utviklingen av havvindmøller og kabler på havbunnen, er fortsatt uklart. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
26. juni 2009 - 15:32

– Vi har et stort potensiale her, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, omgitt av vindmøller.

Han er på Teknisk Museum i Oslo for å presentere den nye havvindplanen, eller ”Norges nye energi- og industrieventyr” som han kaller det. Nå skal det legges til rette for storsatsing på vindmøller langt ute i havet, og storeksport av strøm.

Les lovforslaget her

Terje Riis-Johansen legger fram havvindlova på Teknisk Museum 26 juni 2009.
VINDEVENTYR: Olje- og energiminister mener vindkraft til havs kan bli et nytt industrieventyr. Men havvindplanen han la fram i dag sier lite om hvem som skal betale for utviklingen. Statsråden innrømmer at det er langt fram. Kjetil Malkenes Hovland

Havvinden langt unna

– Vi kan se vind og vann i sammenheng på en måte som ingen andre kan, sier Riis-Johansen.

Han vil ikke komme med noe tidspunkt for når de første havvindparkene kan komme, og understreker at det er svært langt fram.

– Der vi er i dag er langt, langt fra der vi skal være på offshore vind. Vi har en svær jobb å gjøre, og teknologien er ikke kommet langt nok, sier Riis-Johansen.

Vurderer plassering

En gruppe direktorater vurderer nå sammen med departementet når og hvor de første parkene bør plasseres.

– Regioner fatter interesse og posisjonerer seg for å bli vindkraftens Stavanger og få vindkraftens svar på Ekofisk til sitt område, sier Riis-Johansen.

Det avgjørende i dette arbeidet blir hensyn til vindforhold, havdybde, miljøforhold, fiskerier og skipstrafikk. Både Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket, Direktoratet for Naturforvaltning og Statnett er involvert i det omfattende utredningsarbeidet. Les regjeringens pressemelding her

Samme som oljebransjen

Havenergiloven skal legge til rette for utviklingen av vindparker til havs, og følger samme mal som lovverket for petroleumsindustrien. Det kan søkes om blokker hvor man oppfører vindparker, og myndighetene gjennomfører konsekvensutredninger hvor man tar hensyn til miljø, fiskeri og skipsfart før nye parker bygges.

– Jeg ser for meg samme konsesjonsvilkår som oljebransjen, sier Riis-Johansen.

– Stort marked

Olje- og energiministeren viser til Fornybardirektivet fra EU som gjør at Europa hungrer etter fornybar energi. Norge har et stort potensiale for å forsyne Europa, mener statsråden.

– Det åpner seg et nytt marked for dette. Land blir avhengige av å kunne kjøpe fornybart fra Norge, sier Riis-Johansen.

Trenger dyre kabler

Men for at norske selskaper skal kunne bygge ut vindparker til havs og selge strøm, må strømmen komme fram til forbrukeren. Staten avviser foreløpig å bygge et omfattende elnett til havs, noe som tidligere har vært kostnadsberegnet til godt over 100 milliarder kroner.

– Radialer ut fra enkeltpunkt er en fornuftig løsning, sier Riis-Johansen.

Med det mener han at det må strekkes enkeltkabler ut til hver enkelt park, og at et fullstendig elnett til havs blir for dyrt i første omgang.

Kan selge til britene

Men det er lite trolig at disse enkeltkablene vil gå til det norske fastlandet, i alle fall så lenge Norden har overskudd på strøm.

– Dette henger nært sammen med hvilket behov vi vil dekke. Salg til land som Storbritannia og Danmark gir en situasjon, hvis vi skal frakte strømmen til det norske fastlandet blir det en annen sak, og hvis vi skal bruke strømmen på oljeinstallasjoner gir det andre premisser igjen, sier Riis-Johansen.

Lite om kabler

Under pressekonferansen på Teknisk Museum signaliserte flere fra departementet at det trolig blir mest aktuelt med kabler til andre land enn Norge. I så fall betyr det at havvindparker må plasseres langt ute til havs, koblet direkte til utlandet. Men overføringskapasitet er ingen stor del av havvindplanen.

– Det er noe av det vi skal bruke tid på framover, sier Riis-Johansen.

Mye FoU trengs

Det kreves også mye forskning og utvikling før havvindparkene kan tas i bruk, understreker statsråden.

– Kostnadene må ned, og inntektene må opp. Vi må bygge bedre turbiner. Men den biten skal jeg overlate til ingeniører og forskere, sier Riis-Johansen.

Ny plan i 2012

Energiministeren er svært glad for å ha planen på plass.

– Dette er så store og kostbare utbygginger at uten en plan blir det aldri realisert, sier han.

Denne loven er heller ikke nok til å få vindparkene i gang. Loven skal videreutvikles og legges fram i ny form for Stortinget alt i 2012, forteller Riis-Johansen.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.