ENERGI

Vind i kulturkollisjon

Vindkraft og miljø kan komme på kollisjonskurs.

Det finnes mange tilfeller der vindmøller påvirker både landskap, kulturminner og kulturmiljø negativt.

Få tiltak kan redusere de uheldige miljøkonsekvensene når det bygges vindkraftverk. En rapport peker på at det eneste som hjelper er å flytte enkeltturbiner eller hele vindparken.

Rapporten er utarbeidet av NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren med en konsulent fra Statkraft Grøner som sekretær. Utredningen ble satt i gang av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.

Konflikt

Rapporten trekker frem de første store prosjektene i Norge. De viser at praktiske ønsker om å etablere vindkraft kan komme i motsetning til miljøpolitiske mål om å bevare kulturminner og sikre områder for friluftsliv.

De fleste vindmølleutbyggerne som har søkt om konsesjon, har møtt miljøproblemer. Landskap, kulturminner og kulturmiljø har fått størst oppmerksomhet.

I tillegg er virkningene på fugl uavklart - og det er en stor utfordring. Kunnskapene er så begrenset på dette området at rapporten etterlyser en omfattende forskning her, og den må strekke seg over mange år.

Inngrepsfrie områder

Vindkraft må ha store arealer i god avstand fra bebyggelse. Derfor kan de lett komme i konflikt med naturområder som allerede er opprettet med en fastsatt avstand fra arealer der det er foretatt tekniske inngrep.

Det er uheldig for både friluftsliv og biologisk mangfold dersom disse naturområdene reduseres.

Presset på å bygge ut vindkraft kan øke. Grunnen er de store vindressursene i landet og mer generøse rammebetingelser fordi det innføres grønne sertifikater.

Resultatet kan bli store utbyggingsønsker. Større oppmerksomhet på miljøkonsekvensene vil avgjøre hvor stor utbyggingen blir.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.