KRAFT

– Vind før thorium

Sway fikk DnB NORs innovasjonspris 2006 for disse flytende vindturbinene.
Sway fikk DnB NORs innovasjonspris 2006 for disse flytende vindturbinene.

- Det er uforståelig at regjeringen utreder å bygge ut atomkraft i Norge ettersom mulighetene for miljøvennlig energiproduksjon ligger rett utenfor stuedøren vår. Og det ligger langt nærmere i tid enn eventuelle thorium-løsninger, sier Kvassheim.

Forslag om utredning

Venstre la mandag fram et forslag i Stortinget om å etablere en nasjonal strategi for utvikling av havmøller.

Partiet vil at det skal vurderes å etablere et senter for forskning innenfor vindkraft basert på vindkraftturbiner til havs.

Venstre vil også at skal vurderes å opprette en støtteordning for demonstrasjonsanlegg.

I tillegg vil de at det skal vurderes å pålegge alle offshorelisenser å utrede løsninger for fornybar kraftproduksjon til havs som klimatiltak. Kvassheim understreker at forslagene dreier seg om å utrede de mulighetene som finnes.

- Jeg mener at Norge har et ansvar for å gå foran i klimapolitikken. Vi må ligge i front innen utviklingen av fremtidsrettede løsninger basert på fornybare kilder, sier Gunnar Kvassheim.

– Store muligheter

EU-kommisjonen har stor tro på vindkraft til havs. Ifølge kommisjonens siste rapport om det europeiske energimarkedet skal vindkraft utgjøre 12 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon innen 2020.

En tredjedel av dette skal komme fra store offshore vindturbiner. Flere norske selskaper, blant andre Hydro og Sway, utvikler teknologi for vindturbiner til havs.

– Dersom vi satser nå, kan vi en gang i fremtiden se for oss vindparker langt til havs som forsyner både offshoreinstallasjoner og landet for øvrig med kraft, uten at det kommer i konflikt med befolkning eller dyreliv. Hvis man bygger ut én blokk på norsk sokkel med vindturbinpark til havs, kunne man erstatte alle gasskraftverkene på offshoreinstallasjonene med miljøvennlig vindkraft. Da har vi virkelig gjort en klimajobb, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.