Villedet av russerne om atomkraftverk

Russerne vil bygge et atomkraftverk på en 20.000 tonns lekter på 140 x 30 meter. Det planlegges to reaktorer på til sammen 77 MW. (Bilde: Rusatom)
Skisse av et flytende atomkraftanlegg, 2006.
Russserne har hatt mange planer for flytende atomkraftanlegg. Dette er ett av dem, vist i 2006.
I 1997 planla russerne er flytende atomkraftverk med følgende spesifikasjoner: Pram: 140 meter langt, 30 meter bredt, 18.400 kubikkmeter deplasement. Produksjon: To KLT-40C reaktorer som hver ville yte 148 MW termisk kraft, 240/t/h damp, damprtykk 3,8 MPa og damptemeperatur 290 grader C.
  • Kraft

Russiske og norske embetsfolk var i august enige om å holde kontakt på ekspertnivå dersom Russlands visjoner om flytende atomkraftverk ble mer konkrete.Nå er det første av tre kraftverk under bygging, fortsatt uten en lyd fra russerne.

I august i fjor ledet Liv Monica Stubholt (Sp), i dag statssekretær i Olje- og energidepartementet, den norske delegasjonen under den årlige bilaterale Atomsikkerhetskommisjonen. Den gang var Stubholt statssekretær i UD. Russerne ble bedt om å redegjøre for planene om flytende atomkraftverk, som til da kun hadde vært kjent i russiske medier.

– Inntrykket etter samtalene var at dette var foreløpige planer og såkalte ikke-modne prosjekter – men at russerne ville forfølge dette videre. Inntil vi får sikre opplysninger om noe annet, forholder jeg meg til det, sier Liv Monica Stubholt.

Russisk taushet

Stubholt opplyser at delegasjonene forlot møtet i august i enighet om å avholde ekspertsamtaler og utveksle informasjon mellom landene, dersom planene nådde et mer konkret stadium. Statssekretæren er ikke kjent med at dette har skjedd.

Heller ikke ved UD eller ved faginstansen Statens strålevern kan noen rapportere om noen form for kontakt med russiske myndigheter om saken, til tross for at de norske synspunktene under møtene var klare.

– Vi formidlet at vi ser med stor uro på eventuell økt atomaktivitet i nordområdene, med tanke både på norske interesser og den ekstra sårbarheten i regionen, sier Stubholt.

Kjent i tre år

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern opplyser at de russiske planene om flytende atomkraftverk har vært kjent i om lag tre år, men at det hittil har vært som visjoner å regne. Han deltok selv i samtalene i august, og bekrefter Stubholts inntrykk.

Møtereferatet forteller også at russerne understreket at dette handlet om planer, og at ingen bygge- eller investeringsbeslutning var tatt. Dette til tross for at den norske delegasjonen hadde fått vite at kjølen til prototypen var i ferd med å bli strukket i Arkhangelsk allerede i fjor vår.

– Det kan være flere naturlige grunner til at det vi ble fortalt på møtet, ikke samsvarte med informasjonen vi hadde fra før. Men vi registrerer at det som tidligere var visjoner, nå framstår som harde fakta, sier Harbitz til Teknisk Ukeblad.

Til kaibruk

Direktøren opplyser at Statens strålevern er "svært nysgjerrige" på både hvor, i hvilken størrelsesorden og til hva kraftverkene skal brukes.

Harbitz uttrykker overraskelse over at de flytende kraftverkene ifølge Gazprom tenkes slept til sjøs for bruk ved oljeinstallasjoner i Barentshavet, med de tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer det medfører.

– Slik planene har framstått tidligere, har det dreid seg om mobile, men kailiggende anlegg til bruk ved boligfelt og lignende. Dersom de seneste byggeplanene er korrekt gjengitt, er dette et felt vi vil følge med stor interesse, sier han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå