Vilkår oppfylt for stenging av FM-nettene

DAB-dekningen erklært god nok.

Vilkår oppfylt for stenging av FM-nettene
DAB-dekningen i Norge er nå så god at vilkårene for å stenge FM-nettene er oppfylt, konkluderer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Bilde: Colourbox

DAB-dekningen i Norge er nå så god at vilkårene for å stenge FM-nettene er oppfylt, konkluderer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

To vilkår måtte være oppfylt: NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet, og frekvensblokkene som er satt av til kommersielle radiokanaler, må til sammen være utbygd til minst 90 prosent av befolkningen.

– Resultatet av beregningene og målingene er at Nkom anser begge slukkevilkår for å være oppfylt, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Les også: Slik kan bilen din få DAB+, ryggekamera og navigasjon

DAB slår FM på NRK-dekning

NRK-dekningen på DAB utgjør cirka 99,5 prosent av befolkningen, mens P1-dekningen for stereosendinger over FM-båndet ligger på 98,6 prosent. Videre viser Nkoms beregninger at NRKs DAB-nett har noe bedre dekning langs veiene enn det veidekningen er for P1 i stereo over FM-båndet. De kommersielle DAB-nettene har en dekningsgrad på til sammen 92,8 prosent, altså mer enn kravet om 90 prosent.

– De aller fleste har nå tilgang til digital radio, og det er på tide å innføre moderne teknologi også for dette mediet, slik vi gjorde for TV i 2009, sier direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nkoms dekningsberegninger er foretatt på oppdrag fra Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les også:

Radiokjendisen har etablert lokalradio på DAB+

Snart blir det DAB-dekning i tunnelene

Nå kommer ti nye digitale radiokanaler