Vil vente med kvotehandel

- Uten en fungerende internasjonal handel vil innføring av kvoter kunne sammenlignes med nye avgifter, sier PIL-direktør Stein Lier-Hansen i en pressemelding.

Norge har gode erfaringer med frivillige avtaler om reduksjon av klimagassutslipp. Dette bør også kunne gjennomføres for annen industri. Kvotehandelen bør utvikles i takt med resten av OECD-området, spesielt med EU, mener han.

Det vesentlige er at ikke norsk industri rammes av særkostnader inntil et internasjonalt regelverk er etablert. Sementindustrien, mineralgjødsel og ferrolegeringsbransjen vil bli hardest rammet av et nasjonalt kvotesystem med en pris på ca 200 kroner pr tonn CO 2.