INDUSTRI

Vil undersøke miljøgifter fra ny kalkgigant

Bilde: Leif Arne Holme
Mona Sprenger
20. apr. 2007 - 06:58

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har nå bedt Statens Forurensingstilsyn (SFT) vurdere om det er behov for en konsekvensutredning. Det mente Verdal kommune ikke var nødvendig.

Store utslipp

NorFraKalk AS har søkt SFT om tillatelse til produksjon av brentkalk på Ørin Industriområde i Verdal. Bedriften søker om en årlig produksjonsramme på 220 000 tonn brentkalk (CaO), og utslipp av 245 000 tonn CO 2, omlag 31 kilo kvikksølv, 0,06 gram dioksiner og 500 tonn No x per år.

– Det er et stort punktutslipp. Vi vil vurdere utslippet ut fra nasjonale prioriteringer av helse- og miljøfarlige stoffer, sier Bente Rikheim, overingeniør i SFT. Hun bekrefter at SFT vil vurdere behovet for en konsekvensutredning.

– Vi vil ikke fatte et vedtak før det er avgjort.

– Arbeidsplasser foran miljø

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har reagert kraftig på den nye kalkgiganten. Bare CO 2-utslippene vil plassere Verdal på verstingtoppen i Norge ved siden av byer som Fredrikstad og Sarpsborg.

– Denne saken har vært elendig behandlet i Verdal kommune, sier Per Flatberg, fylkesleder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

Han er bekymret over mangelen på miljøkompetanse i mange norske kommuner og viser til at Verdal kommune har uttalt at denne reguleringsendringen ikke omfattes av kriteriene for «vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn».

– Arbeidsplasser går foran miljøet. I denne saken har det vært satset knallhardt på at dette selskapet skal få tatt ut kalkressursene, mener Flatberg.

Avviser

Det avviser saksbehandler i Verdal kommune, Øivind Holand. Han mener at kommunen har sitt på det tørre og ikke bryter plan- og bygningslovens krav om konsekvensutredning.

– Det aktuelle området var allerede regulert for industriaktivitet.

Vurdering av utslippene har kommunen overlatt til SFT:

– Det har vi ikke kompetanse til å vurdere, men vi har sendt en høringsuttalelse til SFT hvor vi peker på forskjellige miljøkonsekvenser. Blant annet ligger det en barnehage 350 meter fra det nye anlegget, sier Holand.

Frykter forsinkelser

Daglig leder Sten Solum i NorFraKalk AS frykter nå store forsinkelser. Arbeidet med det nye anlegget går for fullt, og hvis alt går etter planen, skal det starte opp i november i år.

– Det vil være alvorlig for prosjektet, sier Solum, som avviser at det nye foredlingsanlegget vil bli en miljøbombe.

– Vi mener at dette ikke er en større miljøbombe enn mange andre industrivirksomheter, sier han, og understreker at NorFraKalk ikke avskriver utslippsproblematikken.

Les mer om: