Vil tillate tynnere vegger og mindre isolasjon for å øke salgbart areal på nye bygg

I forslaget til revidert byggteknisk forskrift er det kun ett krav for å kunne bygge dårligere isolerte bygg som bruker mer energi: Materialene må ha reduserte klimagassutslipp

Vil tillate tynnere vegger og mindre isolasjon for å øke salgbart areal på nye bygg
Istapper, som på dette illustrasjonsbildet av et eldre hus på Røros, er tegn på en dårlig isolert bygning med varmetap. Nå vil Direktoratet for byggkvalitet legge til rette for at det tillates økt varmetap fra nye bygg, Foto: Heiko Junge

Ved siden av klimahensyn og internasjonale forpliktelser har regjeringen valgt å begrunne endringene i byggteknisk forskrift med omtanke for utbyggernes fortjeneste.