Vil ta unna overvann med ny skatepark: – Oslo kan gå glipp av en stor mulighet

Inspirert av en dansk skatebowl.

Vil ta unna overvann med ny skatepark: – Oslo kan gå glipp av en stor mulighet
visual 3skarp Foto: Lasse Bøtker Hansen

Nesten hver gang det styrtregner i Oslo sentrum, følges nyheten av bilder av busser og biler som står i krysset Maridalsveien/Telthusbakken i utkanten av Oslo sentrum.

Når sluket på det laveste punktet i Maridalsveien tetter seg etter ekstremregn, stiger vannet fort på grunn av tilsig av overvann. På det verste har det vært opp mot en meter dypt, noe som fører til total stopp på den trafikkerte veien, og verken busser, biler eller fotgjengere kommer frem.

Ordforklaringer

  • Fordrøyningsbasseng: Basseng som forsinker vannets ferd med minimum en time. Det vil si at vannet «bremses» på sin naturlige ferd, noe som reduserer belastningen på bekker, avløp og rørsystemer.
  • Regnbed: Et bed som ligger lavere enn resten av terrenget, der grunnen består av porøse masser. Fordrøyer og filtrerer overflatevann før det ledes videre ved hjelp av drenering i bunnen av bedet.

Gjentatte oversvømmelser

Sluket i Maridalsveien er oppgradert til å kunne ta unna større mengder regnvann, men likevel kan det gå tett når det kommer store nedbørsmengder. Sist lørdag skjedde det igjen.

Like inntil krysset ligger Kubaparken og Akerselva. Flere masterstudenter har sett på løsninger for å unngå de gjentatte episodene med opphopning av overvann akkurat her.

I 2015 foreslo danske Lasse Bøtker Hansen, som nå er ansatt i Rambøll, å anlegge en skatepark som løsning på overvannsproblemet. Bøtker Hansens masteroppgave ved Universitetet for miljø og biovitenskap var inspirert av et tilsvarende prosjekt i danske Roskilde, der en skatebowl (et tørt basseng som brukes til skating) var brukt til fordrøyning og rensing av overflatevann.

Anlegget var tegnet med en kanal til å lede vannet inn i et basseng, der vannet ville gå videre til en tank der det ble renset før utslipp til Akerselva. Anlegget var tegnet på flere nivåer for å gi vannet en naturlig vei til bassenget.

Både kanalen og bassenget skulle kunne skates, med regnbed langs kantene for å myke opp og gjøre anlegget mer estetisk.

Slik skulle vannet ledes inn i skatebowlen og hindre oversvømmelse på veien. Foto: Lasse Bøtker Hansen
Les også

Starter pilotprosjekt

Ved Kuba ligger en tomt som Bøtker anså som egnet for en slik skatebowl. Nå kan det bli bygget skateanlegg der, men foreløpig er det ikke planlagt å inkludere håndtering av overvannet fra Maridalsveien.

Seksjonsleder Monica Fleisje i Bymiljøetaten bekrefter at man er i gang med et pilotprosjekt for håndtering av overvann i det aktuelle området.

– Det er ingen resultater fra dette prosjektet ennå. Nå er vi i en fase hvor vi prosjekterer og kartlegger i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, sier Fleisje til Teknisk Ukeblad.

Fleisje er kjent med flere masteroppgaver som er skrevet om det aktuelle problemet.

– Skateanlegg er ikke noe vi har tenkt på akkurat i dette tilfellet, men det er en aktuell løsning, i tillegg til regnbed og andre tiltak som prøves ut.

Mener skateanlegg er særlig egnet

President Joakim Wang i Norsk organisasjon for rullebrett sier denne typen bowl-konstruksjoner er særlig egnet som fordrøyningsanlegg, nettopp fordi de er utformet for å ligne bassenger. De bygges med sluk, og har bassenger i forskjellige nivåer som kan renne over i hverandre

– I motsetning til regnbed, som er mest til pynt, genererer disse anleggene sosiale aktiviteter i tillegg til å håndtere overvann, enten det er snakk om en tennisbane eller et rullebrettanlegg, sier Wang.

Han påpeker at fordrøyningsfunksjonen vil påføre driverne av anlegget økte drifts- og vedlikeholdskostnader, og at det derfor ikke bør være noen selvfølge at skateanlegg bygges for håndtering av overvann.

Les også

Planlegger skatepark, men uten vannvei

Parallelt med Bymiljøetatens pilotprosjekt for overvann, jobbes det med et skateanlegg på Kuba. Betongpark, som har satt opp flere slike bowl-anlegg grundt omkring i Norge, har bistått en interessegruppe med å utarbeide skisser til en mulighetsstudie. Foreløpig er ikke Bøtkers master-løsning integrert i prosjektet.

– Det anlegget som er planlagt i dag, skal håndtere naturlig tilsig av overvann, men det er ikke planlagt at det skal ledes vann fra Maridalsveien og inn til anlegget som så skal renses og slippes ut i Akerselva sier Gard Hugaas i Betongpark AS, som har utarbeidet skissen.

Hugaas påpeker at det er fullt mulig å integrere overvannshåndtering i anlegget dersom det er ønskelig, men at det ikke er planlagt per i dag.

Vi er godt kjent med denne typen problemstillinger, og med Bøtker Hansens oppgave, sier Hugaas

– En tapt mulighet

Fortsatt er det ikke endelig vedtatt at skateanlegget skal bygges, eller når det skal stå ferdig. Seksjonsleder Monica Fleisje i Bymiljøetaten sier skateanlegget på Kuba og overvannproblematikken i Maridalsveien er to ulike prosjekter som vurderes hver for seg. Det er heller ikke kjent når pilotprosjektet for overvann i området vil være ferdig.

Bøtker mener Oslo kommune går glipp av en mulighet hvis de velger å gå for en skatepark-løsning som ikke håndterer overvannet fra Maridalsveien.

– Jeg synes det er synd hvis man går glipp av en mulighet for å skape en unik plass i Oslo. En plass som kan fungere både som idrettsarena, park, og samtidig belyse hvordan vi med samfunnets klimaproblematiske utfordringer må tenke mer kreativt i utformingen av byene våre, sier Bøtker til Teknisk Ukeblad.

 

Les også