SAMFUNN

Vil studere klimaendringer

Gruppen er nedsatt av Området for Miljø og utvikling i Norges forskningsråd, etter anbefaling fra Samarbeidsutvalg for klimaforskning. Gruppen skal skissere forskningsbehov på området i en rapport innen 1. juli i år. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument i arbeidet for å få til en økt satsing på feltet.

Effekten av klimaendringene i Norge og omkringliggende havområder vil kunne få stor betydning for vårt natur- og ressursgrunnlag og for norsk samfunnsliv på en rekke områder innen blant annet jordbruks-, skogbruks-, fiskeri- samferdsels- og energisektoren. Også turistnæringen, bosettingsmønster og folks helse og livskvalitet kan bli berørt.

Økt kunnskap om sårbarhet for og tilpasninger til klimaendringer er en forutsetning for å kunne møte endringen med fornuftige tiltak.

– Til nå har den nasjonale forskningsinnsatsen på området vært beskjeden og fragmentert, og det er for eksempel ennå ikke utført noen helhetlige studier av mulige konsekvenser og sårbarhet for klimaendringer i Norge. Flere forhold taler imidlertid for at tiden er moden for å styrke innsatsen på området, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

De globale klimamodellene er langt bedre enn tidligere, og forskningsprosjektet RegClim er nå i stand til å komme med relativt detaljerte klimascenarier. Med basis i RegClims scenarier kan en studere mulige konsekvenser for ulike årstider og regioner. Scenariene kan gi informasjon om blant annet snødekke, sesonglengde, nedbørsintensitet, minimums- og maksimumstemperaturer, første og siste døgn med frost.

Direktør Knut Alfsen i CICERO skal lede arbeidsgruppen på ti.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.