DATATELE

Vil spore jente med GPS

Bilde: colourbox.com

Funksjonshemmede Lisa Valør (19) forsvant fra sitt hjem i Trondheim søndag, og ble ikke funnet igjen før 20 timer senere - i en snøfonn.

Leteapparat

Kommuneoverlege Helge Garåsen ønsker nå å legge føringer for at familien skal kunne få et GPS-system for å spore datteren når hun går seg vill.

- Det dreier seg om en mottaker som Lisa går med. Når hun beveger seg mer enn hundre meter fra huset vil det pipe i mottakeren vi har inne i huset. Det vil også være et apparat jeg kan ta med ut når jeg leter etter Lisa. Dermed leter jeg ikke i blinde. Apparatet vil gi fra seg lyd når jeg nærmer meg, sier Lisas mor Inger Valør til Adresseavisen.

Personvern et hinder

Dette var ikke første gang Lisa Valør gikk seg bort. Hennes foreldre har kontaktet hjelpemiddelsentralen tidligere for å få et elektronisk sporingssystem, men de har ikke fått tillatelse til å bruke et slikt system av hensyn til personvernet.

- Er det riktig at Lisa skal kunne komme bort for oss igjen når det finnes utstyr som kan finne henne? Hadde Lisa vært som andre 19-åringer kunne hun finne tilbake selv. Siden ikke hun kan det bør vi ha mulighet til å finne henne. Det hadde hjulpet hele familien veldig, sier Inger Valør.

Mulig i privat hjem

Kommuneoverlege Helge Garåsen støtter familiens ønske:

- Det er ulikt regelverk for et hjem og den kommunal omsorgstjenesten. Det er ikke noe formelt til hinder for at man i en familie etablerer sikringsutstyr, slik at man kan følge med hvor personene går og beveger seg, sier Garåsen til Adresseavisen.

Dersom alle i familien er enige, kan man fritt kjøpe overvåkningssystemet - for så å søke kommunen eller rikstrygdeverket om økonomisk støtte.

Bare i unntakstilfeller

Garåsen understreker at Trondheim ikke vil bruke alarmsystemer til overvåkning i det kommunale omsorgsapparatet.

Imidlertid er dette snakk om et supplement til de kommunale tjenestene i unntakstilfeller, når det gjøres for å unngå at personer blir skadet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.