KRAFT

Vil splitte Statkraft

Bilde: TRULS TUNMO

– I forslaget peker vi på mangelen på konkurranse i kraftsektoren, sett i lys av at regjeringen overkjørte Konkurransetilsynet ved Statkrafts oppkjøp av Trondheim Energi, sier Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen.

Ble for stor

Statkraft kjøpte Trondheim Energiverk (TEV) i 2002, noe som ifølge Konkurransetilsynet førte til at kraftgiganten ble for stor.

Tilsynet ønsket i første omgang å forby oppkjøpet, men endte opp med å kreve at Statkraft måtte selge seg ut av andre norske kraftselskaper.

Dette overprøvde imidlertid fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Statsråden var ikke i tvil om Konkurransetilsynets faglige vurderinger, men la blant annet vekt på industrielle hensyn.

– Det er viktig med gode industrielle løsninger i kraftsektoren, og Statkrafts allianse med regionale aktører som TEV bidrar til spredning av kompetanse og innovasjon, sa Grande Røys den gang.

For mye makt

Torbjørn Hansen viser til at situasjoner med kraftunderskudd i regioner og flaskehalser kan føre til fravær av konkurranse, som gir dårligere vilkår for strømkundene.

– I Midt-Norge er situasjonen i dag verre enn den Konkurransetilsynet la til grunn da regjeringen overkjørte deres vurdering i 2005, sier han.

Hansen er bekymret over mangelen på konkurranse i Kraft-Norge.

– Det er for mye makt på få hender. Vi får ikke det mangfoldet man trenger. Hvis man ser på Konkurransetilsynets konklusjoner, så har forholdene nå gått lenger i den retningen de fryktet, sier han.

Han tror at et mangfold med flere sterke energimiljøer i Norge kan ha en positiv betydning også for regionene, og ønsker å se nærmere på synspunktene fra de tillitsvalgte i de Statkraft-eide selskapene.

Krysseierskap

Konkurransetilsynet er fremdeles kritisk til Statkrafts dominans. I høringsrunden om hjemfallssaken benyttet tilsynet muligheten til å gjenta sin kritikk i en seks sider lang uttalelse. Der heter det blant annet at «et mulig og svært effektivt virkemiddel ville være å splitte opp det offentlige eierskapet, gjennom å dele opp Statkraft i mindre enheter.»

– Problemet er at det er en fare for at en dominerende aktør utnytter markedsmakt og tar høyere priser, sier avdelingsdirektør Lasse Ekeberg i Konkurransetilsynet.

– Statkraft for stor

Tilsynet har pekt på at det må ryddes opp i krysseierskapet i kraftbransjen.

– Vi har også pekt på muligheten for å splitte Statkraft. Konkurransemessig hadde det vært hensiktsmessig, sier Ekeberg.

I høringsuttalelsen peker Konkurransetilsynet på at det er et særtrekk i Norge at flere av de offentlige selskapene er vevd sammen i et nett av eierskapsrelasjoner på kryss og tvers mellom selskapene. Statkrafts eierskap i BKK, Trondheim Energi, Agder Energi og Skagerak Energi er et eksempel på dette.

Bør være motor

Konkurransetilsynet ble spesielt oppmerksom på Statkrafts dominans da de behandlet oppkjøpene av Agder Energi og Trondheim Energiverk.

– Vi prøvde å stoppe disse ved å si nei, men dette ble omgjort av departementet, og det tar vi til etterretning. Men det følger av det at vi ser at Statkraft er for stor, sier Ekeberg.

Stortingsrepresentant og leder for Hordaland Ap, Per Rune Henriksen, er opptatt av at Statkraft må spille en positiv rolle for de regionale kraftselskapene.

– Hvis ikke Statkraft kan være motor for regional utvikling i de regionale selskapene de har eierinteresser i, må vi finne en annen måte å organisere selskapet på, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.