KRAFT

Vil slippe ut Mongstad-CO2

Bilde: Statoil

Det bekrefter olje- og energiminister Åslaug Haga overfor Aftenposten.

Trenger avtaleendring

Avtalen som Regjeringen og Statoil inngikk i oktober i fjor, som nå involverer Mongstad-partnerne StatoilHydro, Dong Energy, Shell og Vattenfall, må dermed endres allerede nå.

Både i avtalen, og i Miljøverndepartementets utslippstillatelse, står det at testanlegget, som skal fange 100.000 tonn CO 2 i året, skal være i drift samtidig som gasskraftverket/kraftvarmeverket starter opp i 2010.

Nå viser det seg at pilotanlegget ikke står ferdig før i 2011 og at CO 2 som fanges, ikke blir deponert og lagret.

Altfor dyrt

Åslaug Haga sier det er brukt store ressurser på å få til en løsning for deponering av den CO 2 som etter hvert fanges i pilotanlegget, men at både Regjeringen, StatoilHydro og de andre partnerne har skrinlagt alle løsningene.

Et av alternativene var å transportere CO 2 med skip til Snøhvit-feltet for å deponere det i reservoaret.

- Dette viste seg svært kostbart, nesten tre milliarder kroner de fire-fem årene før fullskala rensing på Mongstad er på plass. Det er ikke kostnadsmessig forsvarlig. Vi kan gjøre mer godt miljøarbeid for så mye penger, sier Haga til Aftenposten.

Kompenserer med kvotekjøp

Det ble også vurdert å frakte CO2 med skip til Sleipner, men her var risikoen ved lossing et minus i tillegg til prisen. Den siste alternative løsningen var å forsere bygging av rørledningen.

- Også dette ville bli for uforholdsmessig dyrt, blant annet fordi vi måtte kjøpe oss frem i køen for leveranse av stål og annet utstyr. Det er også tidsmessig uforsvarlig å fremskynde kartleggingsarbeid av for eksempel bunnforhold. Derfor har Regjeringen besluttet at man ikke skal deponere fra testanlegget. Dette skal imidlertid kompenseres ved at Staten kjøper kvoter for utslippene frem til hele Mongstad-rensingen er på plass, sier Åslaug Haga til Aftenposten.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.