PRODUKSJON

Vil selge havbrukskompetanse

– Det er ikke bare havbruk og sjømateksport som skal ta over etter oljen. Vi har også en tilhørende utstyrsindustri som bør kunne tidoble dagens omsetning på 1,3 milliarder kroner, stadfester administrerende direktør Halvard Olafsen i Norske Maritime Eksportører (NME).

For å bidra til dette, lanserer NME i samarbeid med Norske Leverandører til Havbruksnæringen (NLTH) prosjektet Aqutech@2010 .

Internasjonalisering

– Aqutech@2010 er en visjon for internasjonalisering av norsk havbruksteknologi, sier Olafsen.

Intensjonen er å samle norske leverandører om et nytt utstillingsvindu i et nytt marked hvert år frem til 2010. Chile er det første markedet som skal erobres. Under Aqua Nor-messen i Trondheim sist uke hadde NME og aktuelle leverandørbedrifter samtaler med et chilensk oppdrettsselskap som er interessert i å ta i bruk norskutviklet oppdrettsteknologi og -kompetanse.

Kun formaliteter gjenstår før pilotanlegget kan realiseres. Olafsen spår konkurranse blant leverandørbedriftene om å få delta.

– Vi vil gjerne ha flere kundebedrifter i ett land. Målet er selvsagt å selge så mye utstyr som mulig.

Fødselshjelpere

Utstyrssiden innen havbruksnæringen har inntil nylig vært relativt ustrukturert, med mange små bedrifter uten store ambisjoner om eksport og internasjonalisering. Nå har næringen oppdaget potensialet ute, og mottatt henvendelser fra land som er i ferd med å bygge opp en oppdrettsindustri.

– Det er for smått å gå ut som enkeltleverandører. Vi må ha alle i ryggen, fra leverandører og forskere til myndigheter, sier Olafsen. Han registrerer med glede at samarbeidsånden i bransjen er betydelig styrket de siste årene, selv om det enda er et stykke igjen til nivået innen skips- og fiskeriutstyr.

NME jobber for tiden med å identifisere neste land som skal bli utstillingsvindu.

– Dette er en måte for oss å opparbeide kompetanse på andre marine arter enn de vi kan i dag. Det dreier seg om teknologioverføring, som kan bidra til å utvikle norsk leverandørindustri, sier Olafsen.

Les mer om: