BYGG

Vil seksdoble Byggekostnadsprogrammet

SATSER FRISKT: Styreleder i Byggekostnadsprogrammet, Petter Eiken forslår overfor kommunalminister Liv Signe Navarsete å opprette et FoU-senter ofr byggenæringen som skal få 200 millioner kroner årlig de fire første årene.
SATSER FRISKT: Styreleder i Byggekostnadsprogrammet, Petter Eiken forslår overfor kommunalminister Liv Signe Navarsete å opprette et FoU-senter ofr byggenæringen som skal få 200 millioner kroner årlig de fire første årene.Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
26. nov. 2009 - 13:53

"Senter for FoU og innovasjon i bygg- anleggs- og eiendomssektoren" er forslått som navn på det nye permanente senteret som skal erstatte Byggekostnadsprogrammet som avvikles ved årsskiftet.

Seks ganger mer

I et forslag fra styret i Byggekostnadsprogrammet som ble overlevert kommunalminister Liv Signe Navarsete og statssekretær Dag-Henrik Sandbakken på et møte torsdag 26. november kommer det frem at det nye senteret bør få mer enn seks ganger så mye å rutte med som Byggekostnadsprogrammet.

Som det gamle skal også det nye være et spleiselag der byggenæringen selv skal bidra med minst halvparten.

Mens Byggekostnadsprogrammet har fått 16 millioner offentlige kroner hvert år i femårsperioden, til sammen 160 millioner kroner inkludert næringens bidrag, skal det nye senteret få 100 millioner kroner årlig i perioden 2011 – 2014, og minst like mye fra næringen.

Prioriterte områder

Øverst på prioriteringslisten over viktige oppgaver det nye senteret skal gripe fatt i står implementering av kjent kunnskap.

– Det har vist seg tungt å spre mye av de forskningsresultatene som finnes, implementering er den store utfordringen, sier Eiken.

Dernest skal FoU-senteret utvikle og vedlikeholde en plan for forskning, utvikling og innovasjon innen bygg og infrastruktur i Norge.

Som et siste hovedpunkt trekker styret frem behovet for koordinering av næringens innsats innen FoU og innovasjon slik at prosjektporteføljen kan bidra til å oppfylle en helhetlig plan og gi høyest mulig avkastning.

BE

Det nye FoU-senteret skal legges administrativt under Statens Bygningstekniske Etat, BE, men få eget styre uavhengig av BE.

– Vi tror at ved å legge senteret til BE vil det sikre ansvarlighet i forvaltningen av pengene, og tett kontakt med myndighetene, sier styreleder Petter Eiken.

Det er styret som selv har kommet opp med ideen. I forslaget blir dette begrunnet med at næringen må forholde seg til flere departementet og etater som utformer krav på forskjellige nivåer.

"Det kan være behov for en koordinering på myndighetssiden", heter det i forslaget, og videre at "Dette taler for at BE får en koordinerende oppgave på veien av de faglige myndigheter."Evaluering

Til tross for at den ene statsråden etter den andre lover en permanent oppfølger er det fortsatt uklart hvilken form oppfølgeren skal få.

Nå skal Kommunaldepartementet gå gjennom det siste forslaget, men fortsatt er det ikke mulig å få vite noe om når en avklaring kommer. Først skal Byggekostnadsprogrammet evalueres, det ligger en anbudsforespørsel på Doffin nå, med frist 10. desember.

Den evalueringen skal være klar til 1. mai neste år. Da kan det se ut som om ingen endelig beslutning vil komme før statsbudsjettet for 2011 blir lagt frem.

– Dette er en prosess som må gjøres grundig, er alt statssekretær Sandbakken vil si.

Frykter ikke

Petter Eiken synes ikke beslutningen trekker for ut.

– Jeg ligger ikke våken om nettene og frykter for videreføringen, sier han.

– Den interessen og det engasjementet flere statsråder har vist har vært en vitamininnsprøytning for næringen. Vi er møtt med interesse og entusiasme. Jeg vil gi honnør til den politiske ledelsen, skyter Eiken inn og signaliserer at han er fortrolig med løpet som nå er lagt.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.