NETTARKIV

Vil rydde opp

Leif Erik Antonsen
18. mars 2002 - 08:53

- Forurensningen i de norske fjordene er både ille og pinlig, sa miljøvernminister Børge Brende da han sammen med statsminister Kjell Magne Bondevik og fiskeriminister Svein Ludvigsen la frem stortingsmeldingen Rent og rikt hav.

- Dette er et pionerarbeid. Norge er et av de første land i verden som har utarbeidet en helhetlig politikk for alle sine hav- og kystområder, sier Bondevik.

I høyrisikoområder skal rensetiltak settes inn snarest. Tre forurensede områder ved Drammen, Bergen og Kristiansand er høyest prioritert. Siden det ikke er nok kunnskap om forurensningsproblemene i alle de 26 havne- og fjordområdene i Norge der det er kostholdsråd i dag, blir noen områder utpekt som pilotprosjekter.

Målet er å utarbeide fylkesvise planer for å se på opprydningen i det enkelte området. For de verste områdene skal planene være klar innen 2005. Sjømat fra fem områder kan ikke omsettes fritt i dag fordi innholdet av miljøgifter er for stort.

Sikkerhet

Fiskeriminister Ludvigsen understreker at sikkerhet og beredskap er avgjørende for å nå målet om et rent og rikt hav. - Et rent hav er avgjørende for sjømateksporten, sier han og viser til at Norge eksporterer sjømat til 160 land.

Havmiljømeldingen ser miljø, fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet i sammenheng og varsler en rekke tiltak for å sikre at havet er rent og produktivt.

Fordi de internasjonale tiltakene mot spredning av fremmede organismer med ballastvann går langsomt, arbeider Norge hardt for å koordinere felles tiltak mot ballastvann i alle nordsjøland i påvente av det internasjonale regelverket.

Bare Hellas og Norge i Europa har fire nautiske mils territorialfarvann. Nå vurderer regjeringen 12 nautiske mil. Det vil gi bedre kontroll med utenlandske skip. I nær fremtid vil det passere to oljetankere ukentlig langs norskekysten. Dette øker faren for ulykker. Norge vil opprette påbudte seilingsleder for å minimalisere faren for ulykker og redusere forurensningsfaren.

Nullutslipp

Petroleumsindustrien vil få krav om nullutslipp av kjemikalier. Dagens utslipp ligger på rundt 180.000 tonn ulike kjemikalier, derav 15 tonn alkylerte fenyler med prosessvannet. Nye felt skal ikke slippe ut miljøfarlige stoffer. Eksisterende felt bør gjennomføre kravene innen 2005.

Statsministeren lover å gi rammebetingelser som kan balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

En annen forurensningsfare er usikre kjernefysiske installasjoner og avfallslagre i Norges nærområder. Særlig vil det bli lagt et betydelig press på britene for å få dem til å stanse utslippene av technetium-99 fra gjenvinningsanlegget i Sellafield.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.