SAMFERDSEL

Vil overta Stavanger lufthavn

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
18. okt. 2002 - 07:57

Siden 1996 har Luftfartsverket konstatert at kapasiteten på Sola var sprengt.

Likevel har ikke terminalbygget blitt utvidet, til tross for at Stortinget har bevilget midler både i 2000 og 2001.

2-3 milliarder kroner har havnet i Luftfartsverkets kasse og overskuddet er fordelt ut til andre flyplasser.

Lokalpolitikerne mener Luftfartsverket vanskjøtter flyplassen deres og krevet at kommunene på Nord-Jæren sammen med fylkeskommunen får overta driften av flyplassen, melder Samferdsel.