TEKNOKLIPP

Vil lure fisken

Ved å lure dette proteinet, kan en få saltvannsfisk til å trives i ferskvann, eller å få laksen til å smoltifisere (gå fra ferskvann til saltvann) allerede når den er 10 gram. Fisken kan tro den er i ferskvann når den er i saltvann eller omvendt.

De amerikanske forskerne har fått en saltvannsflyndre til å trives og leve i ferskvann i seks måneder. Basert på kunnskapen har forskerne utviklet en prosess, hvor flyndren tilpasser seg ferskvannet i løpet av 30 dager. I et kar med ferskvann blir CaR i fisken stimulert ved å tilføre organiske midler gjennom fôr og vann. Konseptet anses som interessant også for arter som kveite, sea bass og sea bream.

Selskapet AquaBio Product Sciences har patentert CaR-metoden.

HAVBRUK

Les mer om: