KRAFT

Vil leie ut kraftverk i 50 år

LANGSIKTIG: Finansråd Stian Berger Røsland mener regjeringen må legge til rette for en  utleieordning på mye mer enn 15 år.
LANGSIKTIG: Finansråd Stian Berger Røsland mener regjeringen må legge til rette for en utleieordning på mye mer enn 15 år.Bilde: Trond Gram
Trond Gram
23. mars 2009 - 15:59

Dette er saken

  • I industrikonsesjonsloven, som fratar industrien eierskap til store kraftressurser, foreslår regjeringen en utleieordning på 15 år
  • Forslaget møter motstand fra El og IT-forbundet, mens industrien og LO sentralt vil ha lengre leietid enn 15 år.
  • Vattenfall har meldt interesse for å leie norske kraftverk, hvis ordningen gjelder for 50 år, slik Oslo kommune nå foreslår.
  • Oslo kommune er landets nest største vannkrafteier etter staten, gjennom sitt eierskap i E-CO Energi og Hafslund ASA.


Oslo kommune tar et oppgjør med regjeringens forslag om å gi kommunene rett til å leie ut kraftverk i inntil 15 år.

I en omfattende høringsuttalelse, ført i pennen i samarbeid med advokatfirmaet BA-HR og DnB NOR, blir regjeringens forslag plukket fra hverandre.

– For Oslo kommune, som eier kraftselskaper for flere titalls milliarder kroner, betyr dette masse. Det er betydelige verdier som står på spill, sier Lars Hjermann, leder for energi i DnB NOR, som har vært med på å forfatte utredningen.

Kvitter seg med kraftverk for milliarder

De neste tiårene må industriselskaper som Orkla og Hydro kvitte seg med kraftverk til en verdi av mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Statkraft får ikke kjøpe flere kraftverk, og landets kommuner og fylkeskommuner er i realiteten de eneste som kan overta disse.

Dette vil medføre et betydelig økonomisk løft fra kommunenes og de kommunalt eide kraftselskapenes side, påpeker kommunen og skriver videre:

«Vi kan imidlertid vanskelig se at kommuner og fylkeskommuner har finansiell evne og mulighet til å kunne gjennomføre et slikt løft.»

Kommunen stiller spørsmål ved om det er fornuftig at de skal investere ytterligere 50 milliarder kroner til kraftsektoren.

Fornuftig med 50 års leietid

Hovedstaden mener det bør gis adgang til utleie av kraftverk i inntil 50 år.

– Fra vårt ståsted vil det være fornuftig at det blir en fleksibel mulighet til å drive disse kraftverkene, utdyper finansråd i Oslo kommune, Stian Berger Røsland, til Teknisk Ukeblad.

– Det er viktig at man utformer disse reglene på en måte som gjør at det blir fleksibilitet innen denne sektoren. Men man kan ikke lese noen forretningsplan for Oslo kommune ut av dette, legger han til.

– Åpner slusene for evig tid

Oslo går motsatt vei av Landssammenslutningen av vannkraftkommuner, LVK, som mener forslaget om utleie av kraftverk innebærer en reell trussel mot vedtaket om at landets vannkraftressurser skal være i offentlig eie.

LVK organiserer 156 kraftkommuner og mener forslaget legger til rette for evigvarende utleie og en reell overføring av eierrådigheten til leietakere.

– Man åpner slusene i forhold til en utleieordning som alle kan nyte godt av. Det blir en leieordning til evig tid, sier Stein Erik Stinesen, advokat og juridisk sekretær i LVK.

Han viser til at sterke aktører som Norsk Industri, Norsk Hydro, Vattenfall og LO mener 15 år er alt for kort tid.

– De angriper de begrensninger som departementet har lagt og vil nok sette inn et massivt angrep mot denne ordningen etter 12 til 13 år, sier Stinesen.

Skjønner ikke vannkraftkommuner

Røsland skjønner ikke hvorfor vannkraftkommunene er negative til regjeringens forslag om å legge til rette for utleie av kraftverk.

– Jeg klarer ikke å se at dette vil undergrave det offentlige eierskapet i vannkraften, sier han og legger til at det er store verdier som nå skal over i offentlig eierskap, og at da er det viktig å kunne organisere seg på en måte som rettferdiggjør slike investeringer.