ENERGI

Vil kjøre på søppel

20. sep. 2001 - 14:16

Varmen fra anlegget på Notodden vil bli benyttet som fjernvarme, mens strømmen skal gå til å produsere hydrogen. Gassen skal fremstilles i en liten elektrolysør med en kapasitet på 16 normalkubikkmeter hydrogen i timen. Hydrogenproduksjonen fra anlegget skal være nok til å drive tre minibusser for persontransport i byen. Hele anlegget vil bli svært kompakt. Alt, inklusive fyllestasjonen, vil få plass i samme bygning.

Ubrukt ressurs

Prosjektgruppen ønsker å vise at det går an å etablere lokale anlegg som utnytter det søppelet som finnes i området. Alternativet i dag er ofte store, sentrale anlegg. Transporten av søppel dit er ressurskrevende og bidrar til forurensning.

– Dette er et spennende prosjekt, fordi her bruker vi energi fra en kilde som i dag er søppel, og som vi ellers ikke ville ha utnyttet, sier administrerende direktør Christopher Kloed i Norsk Hydro Electrolysers as. Hydro har produsert elektrolyseapparater på Notodden siden 1027 og blir en sentral teknologileverandør i prosjektet.

– I dag koster det penger å bli kvitt slikt avfall. Hvis vi klarer å gjøre slike energistasjoner vanlige, kan vi gjøre avfallet til en verdifull ressurs i stedet, sier Kloed.

Skape jobber

Bedriftene i prosjektgruppen på Notodden tror dette konseptet kan få et betydelig marked, og de håper at det kan bidra til mange nye arbeidsplasser i telemarksbyen.

– I tillegg til å redusere avfallsmengden i samfunnet, bidrar vi til å skape et bedre bymiljø, sier Kloed. Bare i Notodden vil dette anlegget fjerne 3686 tonn CO2 ekvivalenter årlig. Mye av besparelsen kommer fra at prosessen eliminerer store mengder metangass som ellers ville være et nedbrytningsprodukt fra søppelet. CH4 er en mye verre drivhusgass enn CO2.

I store byer vil miljøeffekten av dette være betydelig. Når busstrafikken på denne måten drives elektrisk med hydrogendrevne brenselceller, reduseres den lokale forurensningen kraftig. Nilu har funnet ut at gater med mye busstrafikk i Oslo kan få 20 og 25 prosent mindre forurensning.

Trenger penger

Prosjektgruppen på Notodden har søkt om finansiering i fire departementer. I søknaden forplikter de seg til å betale tilbake deler av investeringen når inntektsstrømmen kommer.

Totalt vil anlegget koste 67 millioner kroner. De tre hydrogendrevne bussene står alene for 25 millioner, mens energi- og hydrogenanlegget koster 32 millioner. De siste 10 millionene er bygningsmassen. Hvis finansieringen går i orden i høst, som de håper, kan de første hydrogendrevne lokalbussene være i drift ved årsskiftet 2002/03.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.