NETTARKIV

Vil kjøpe mobilselskap

IP-ER HELE VEIEN: Bane Tele-sjef Stig Herbern får et bedre nettilbud til sine kunder.
IP-ER HELE VEIEN: Bane Tele-sjef Stig Herbern får et bedre nettilbud til sine kunder.Bilde: Trond Heggelund
Finn Halvorsen
22. aug. 2007 - 19:25

– Vi er nå inne i en prosess hvor vi vurderer hvilket mobiltelefontilbud vi vil tilby våre kunder, sier Herbern til Teknisk Ukeblad. Han er ikke spesifikk på om det dreier seg om oppkjøp eller eventuelt samarbeid med et eksisterende selskap. – Avtalen skal være på plass i løpet av et par måneder, sier han.

– Ventelo er til salgs – har dere lagt inn bud?

– Ventelo opererer både i bedrifts- og privatmarkedet. Deler av deres virksomhet kunne passet naturlig inn hos oss. Men slik prospektet er lagt frem, er de ikke aktuelle, sier Herbern.Tett samarbeid

Når Network Norway trekkes inn i samtalen, blir Herbern langt mer positiv. Han sier at selskapet er en klar kandidat ved et eventuelt mobilselskapkjøp. – Et slikt kompaniskap ville være et pluss for begge parter, sier han.

Administrerende direktør Ingvild Myhre i Network Norway og Stig Herbern har begge en fortid som sjef for Telenor Mobil. Viktigere i denne sammenheng er at de to selskapene allerede har et utstrakt samarbeid. Så sent som i juli i år valgte Network Norway BaneTele som leverandør av stamnett og aksesslinjer til basestasjonene i sitt nye mobilnett.

Årsverdien på kontrakten er ca. 12 millioner kroner, og varigheten er tre til fem år. Network Norways mål med det nye mobilnettet er å bidra til økt konkurranse ved at de splitter Telenors og Netcoms mangeårige teleduopol på mobilnett i Norge.

– Vi er begge i utfordrerposisjoner, og er sikre på at vi passer godt sammen, sa Ingvild Myhre i forbindelse med kontraktsinngåelsen.

Det er også verd å merke seg Stig Herberns syn på framtidig lønnsomhet i norske teleselskaper: – De som baserer hele sin virksomhet på leide linjer fra Telenor, kommer under et meget sterkt prispress. Som ex-Telenor direktør har han solid erfaringsbakgrunn for sine meninger.

Network Norways grunnlegger Egil Skibenes er fortsatt med som eier i Network Norway. Det samme gjelder nøkkelpersoner i ledelsen og organisasjonen. I en rettet emisjon høsten 2006 investerte Lyse Tele, Katalysator og Orkla 95 millioner kroner i selskapet.Plug and play

TDC Song som nylig skiftet navn til TDC AS i Norge er også en interessant kandidat. De leverer kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. – Sånn sett ville de absolutt være en attraktiv samarbeidspartner for BaneTele. Det ville være plug and play og logisk i forhold til konkurransen med Telenor, sier Herbern.

– Men er de en aktuell oppkjøpskandidat for BaneTele?.

– TDC AS i Norge er en del av en dansk strategi. Det ville overraske meg om de vil gjøre større investeringer i Norge, er alt Herbern vil si om den saken.-----------------------------undersaker--------------------------------

Ingvild Myhre, adm. direktør Network Norway:

Ikke i fusjonsforhandlinger– Ventelo er til salgs, ellers kjenner jeg ikke til at det er flere aktører i bedriftsmarkedet som er i fusjonsforhandlinger eller under restrukturering. I Network Norway har vi et nært og godt samarbeid med BaneTele. Hvorvidt dette kan utvikle seg til noe mer i tiden som kommer, kan jeg ikke gå inn på nå. Vi har en forretningsplan, og jobber videre i henhold til den. Vi samarbeider for øvrig også med andre aktører, som for eksempel Lyse Tele. Men vi er ikke inne i fusjonsforhandlinger med noen, sier Myhre.

– Generelt kan jeg si at med 180 aktører i det norske telekommarkedet, om vi også regner med privatmarkedet, vil det naturlig nok komme fusjoner i tiden framover.Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC AS:

Ikke til salgs– Vi har nok å gjøre, og har ingen umiddelbare planer om å kjøpe andre selskaper. Men skulle det dukke opp en god mulighet, ville vi sikkert vurdere det. Det vil i så fall være opp til selskapets styre å vurdere, sier Kivedahl som kommentar til eventuelle fusjonsplaner.

– Men er selskapet til salgs?

– Vi eies av store equity-fonds. Hvorvidt de vil selge er opp til dem, men vi har definitivt ingen signaler som tyder på det, sier han.

– Jeg kan godt forstå at Herbern ser på TDC AS som en god match for BaneTele siden han sitter på en dårlig utnyttet infrastruktur som sårt trenger flere kunder. Men vi er altså ikke til salgs, sier Kivedahl.

– Hvilke investeringsplaner har TDC i Norge?

– Dette ligger i våre forretningsplaner som jeg ikke ønsker å avsløre. Men alle operatører investerer i nettet etter hvert som nye kunder kommer til. Det gjelder selvsagt også oss, sier Kivedahl.Mathias Peter, adm. direktør Nordisk Mobiltelefon Norway AS og tidligere BaneTele-direktør:

Organisk vekst ikke mulig

Hva mener eks-direktøren om BaneTeles mulighet til å ta kampen opp med Telenor i bedriftsmarkedet?

Han er i hvert fall klar på en ting – BaneTele kan ikke vokse kun ved å øke trafikken i sitt godt utbygde telenett. Økningen spises opp av reduserte priser i dette markedet, sier han.

– BaneTele har etablert seg som en dyktig, nøytral og troverdig leverandør av transportkapasitet. Det viser blant annet kontrakten inngått med det kommende digitale nødnettet om levering av transmisjonstjenester. Uten BaneTele ville dessuten tilbudet av alternative bredbåndsleverandører i det norske markedet vært langt mindre enn hva tilfellet er, sier Peter.

– Men for å vokse må de høyere opp i verdikjeden. Da kan de komme i skade for å måtte konkurrere med sine kunder. Så lenge dette gjøres på en ryddig måte, er det ikke noe i veien for en slik utvikling. I dette bildet ligger det trolig i kortene at BaneTele vil kjøpe opp flere bedrifter i tillegg til Broadnet, som allerede er i boks, sier Peter. Men han tror ikke det nødvendigvis kun er mobilselskaper selskapet har i kikkerten.

Les mer om: