Vil ikke spekulere i om fregatten kunne blitt berget etter kollisjonen

– Det har ikke vært innenfor undersøkelsens mandat å undersøke hva som potensielt kunne ha skjedd, sier undersøkelsesleder Pål Gudbrandsen.

Vil ikke spekulere i om fregatten kunne blitt berget etter kollisjonen
Bildet er fra flyttingen av KNM Helge Ingstad etter ulykken. Foto: Eirik Helland Urke

– Det var etter undersøkelsesgruppens vurdering en rekke faktorer som medvirket til at hendelsen inntraff og utviklet seg som den gjorde, og jeg ønsker heller ikke på dette tidspunkt å spekulere i mulige utfall dersom noen av disse faktorene hadde vært annerledes, sier kommandør Pål Gudbrandsen, leder av undersøkelsesgruppen for KNM Helge Ingstad-ulykken i Forsvaret, i en epost til TU.