KLIMA

Vil ha tungoljeforbud rundt Svalbard

Miljøverndepartementet ønsker å gjøre justeringer i den ni år gamle Svalbardmiljøloven. Det mest drastiske grepet er å innføre et tungoljeforbud for all skipstrafikk fra 2015.
Miljøverndepartementet ønsker å gjøre justeringer i den ni år gamle Svalbardmiljøloven. Det mest drastiske grepet er å innføre et tungoljeforbud for all skipstrafikk fra 2015. Bilde: ØYVIND TÅSÅSEN
27. sep. 2010 - 08:38

Fakta:

  • For tre år siden kom et lovforbud mot bruk og transport av tungolje i de store verneområdene på Øst-Svalbard.
  • I fjor sommer ble forbudet utvidet til også å gjelde de tre største nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen.
  • Fram til 2015 ble det gjort unntak fra forbudet for seilinger til forskerbyen Ny-Ålesund, som hvert år besøkes av flere tusen cruiseturister
  • Også seilinger til de spektakulære breene i Magdalenafjorden fikk unntak fra tungoljeforbudet.
  • Nå frykter Miljøverndepartementet at turistskip som går på tungolje vil oppsøke nye områder, og at nye korridorer for skipstrafikk skal oppstå.
  • Miljøverndepartementet foreslår derfor å innføre et totalforbud rundt hele øygruppen med unntak for transport til Longyearbyen og gruva i Svea. Forbudet vil også ramme omlasting av fisk ved Bjørnøya. (©NTB)


Regjeringen ønsker å innføre et tungoljeforbud rundt hele Svalbard. Turistnæringen frykter at et forbud vil gjøre slutt på oversjøisk cruisefart ved øygruppen.

Miljøverndepartementet ønsker å gjøre justeringer i den ni år gamle Svalbardmiljøloven. Det mest drastiske grepet er å innføre et tungoljeforbud for all skipstrafikk fra 2015, med unntak av transport til bosetningene i Longyearbyen og Barentsburg samt innseilingen til Store Norskes gruve i Svea.

Mister inntekt

Forslaget, som har vært ute på høring, møtes med bifall fra miljøverninteressene, men med motstand fra lokalt hold og næringslivet. Motstanderne frykter at det vil gå ut over lokalt næringsliv og en viktig del av inntektsgrunnlaget for lokalsamfunnet. Forbudet vil også sannsynligvis føre til at omlastingen av russisk fisk rundt Bjørnøya vil opphøre.

Svalbard Reiselivsråd frykter at forslaget vil bety slutten på trafikken av de store cruiseskipene som har Svalbard som ett av flere reisemål. I fjor gikk 27 av de 29 oversjøiske cruiseskip som besøkte Svalbard på tungolje.

Taper attraksjonskraft

– Ingen cruiserederier vil kunne selge en to-tre dagers seiling på åpent hav fra fastlandet for så å seile i en korridor i Isfjorden inn til Longyearbyen. Cruisetrafikken vil høyst sannsynlig opphøre når attraksjonskraften forsvinner, skriver Svalbard Reiselivsråd. Rådet karakteriserer det som «direkte uansvarlig» å lage en ny lov uten å ha analysert hvilke økonomiske konsekvenser den vil få.

Reiselivsrådet antyder at deler av handelsnæringa i Longyearbyen kan tape 20-40 prosent av sin omsetning. De frykter at havneinntektene, som totalt var på 6,7 millioner i fjor, kan reduseres med 3-4 millioner kroner og at Svalbards Miljøvernfond vil miste 5-6 millioner kroner hvert år.

Også Kings Bay, som eier og drifter infrastrukturen i Ny-Ålesund, viser til at forskernes kostnader vil øke dersom inntektene fra havneanløp og butikkinnkjøp fra de store cruiseskipene forsvinner. Kings Bay ønsker likevel forbudet velkommen fordi det ifølge selskapet minsker faren for oljeutslipp og gir mer forutsigbare rammer for forskningen i Kongsfjorden.

Sysselmannen i tvil

Det er sterke miljøvernhensyn som ligger bak forslaget om et tungoljeforbud. Et forbud regnes som det mest effektive virkemiddel for å hindre miljøødeleggende utslipp i den barske, men sårbare Svalbard-naturen. Utslipp av lettere dieseloljer vil ikke forårsake like store naturskader fordi denne oljetypen fordamper lettere og forsvinner raskere fra havoverflaten enn tungolje.

Sysselmann Odd Olsen Ingerø erkjenner at et tungoljeforbud vil være det viktigste beredskapstiltaket for å hindre en oljekatastrofe. Men han vil ikke si ja eller nei til et forbud fra 2015 før konsekvensene for næringslivet og bosetningene er bedre utredet.

Bjørnøya-forbud

Sysselmannen mener imidlertid at det bør vurderes å innføre et tungoljeforbud i sjøterritoriet rundt Bjørnøya før 2015 og uavhengig av lovforslaget for hele øygruppen.

– I motsetning til de store reservatene på østsiden av Svalbard, er det i dag lov å bringe med seg og benytte tungolje i reservatet rundt Bjørnøya, påpeker Sysselmannen.

Det var midt i fuglereservatet og forbudssonen ved sørspissen av Bjørnøya at det russiske fryseskipet Petrozavodsk kjørte på land 11. mai i fjor. Havariet skjedde på det verst tenkelige stedet kort tid før hundretusener sjøfugl skulle hekke. En totalkatastrofe ble avverget fordi Petrozavodsk ikke hadde tungolje i drivstofftankene, men lettere diesel. (©NTB)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.