INDUSTRI

Vil ha produksjon av biodrivstoff til fly i Norge

 

– Luftfarten har ikke det samme gode omdømmet og legitimiteten i dag som før. Folk oppfatter den som skitten. Vi overlever ikke på sikt med et slikt omdømme, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.
– Luftfarten har ikke det samme gode omdømmet og legitimiteten i dag som før. Folk oppfatter den som skitten. Vi overlever ikke på sikt med et slikt omdømme, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Bilde: Scanpix

Viken Skog og Avinor jobber for å etablere en fabrikk for produksjon av biodrivstoff til fly, såkalt Jet A-1 på tomten til gamle Follum fabrikker utenfor Hønefoss.

Det kom fram i dag på en konferanse om norskprodusert biodrivstoff til fly i regi av Avinor, NHO Luftfart, Zero og Nobio.

I dag brukes biodiesel i lufttrafikken kun unntaksvis, ifølge Avinor-sjef Dag Falk-Pedersen. Nylig ble det tillatt å blande inn 50 prosent biodrivstoff på flytanken, men det er i dag svært få europeiske produsenter som tilbyr biodrivstoff til fly. Disse produserer også kun enkeltbatcher til blant annet forskning og forsøk.

Avinor er klar på at nær tilgang til produsenter av biodrivstoff til luftfarten blir viktig framover.

– Vi ønsker at biodrivstoffet blir tilgjengelig her i Norge. Vi vil være nære markedet, noe som løser mange logistikkproblemer og transportutgifter. Derfor ønsker vi å samarbeide med lokale og nasjonale aktører, sier Falk-Pedersen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Før tok det uker å lage biodrivstoff av trær. Nå er det gjort på timer

100 millioner

I fjor vår inngikk Avinor en intensjonsavtale med Viken Skog om å støtte et innovasjonssenter som undersøker muligheten for biodrivstoffproduksjon for luftfarten.

Det statlige selskapet går inn med store summer til prosjekter og utredninger som kan få Jet A-1-produksjonen opp og stå.

– Vi skal bruke 100 millioner kroner over en tiårsperiode. Dette blir en testfase. Hønefoss område er ett av alternativene vi ser for oss, sier Falk-Pedersen.

Viken skog har store planer for tomten til den nedlagte papirfabrikken til Norske Skog, som la inn årene i 2012. Gjennom etableringen av "Treklyngen" på den gamle industritomten, håper de at det i framtiden skal investeres titalls milliarder i norsk treforedlingsindustri med produksjon av langt mer enn tradisjonelle treforedlingsprodukter.

Les også: Derfor er diesel billigere enn bensin

Nye produkter

– Plank og bygningsmaterialer i alle fasonger vil være det mest verdifulle. Men vi kan også over på morgendagens produkter. Vi skal bruke tømmeret til å lage produkter som biodrivstoff til fly, intelligente medisiner med cellulose som bindemiddel, og sengetøy til IKEA basert på trevirke, sier Borchgrevink.

Viken Skog legger opp til at eksterne aktører skal få mulighet til å etablere seg på den gamle industritomta, som er under riving.

– Treklyngen skal være en konkurransedyktig sentral for foredling av mellom 3 og 5 millioner kubikkmeter tømmer. En studie utført av Rambøll viser at rundt 45 prosent av dette tømmeret kan gå til biodrivstoff, noe som gir en ganske stor biodrivstoff-fabrikk. Vi kan ikke love at dette blir den endelige fordelingen, men det er slik vi tenker å skru klyngen sammen, sa Borchgrevink på konferansen.

Rambøll-rapporten konkluderte i fjor med at storskala produksjon av biodrivstoff i Norge til konkurransedyktige priser både er økonomisk og teknologisk mulig.

Avklare teknologi

– Hva skal til for at en biodieselfabrikk blir etablert utenfor Hønefoss?

– For biodrivstoffets del er dette en del av en utvikling over hele verden. Det er på mange måter opp til Norge og norske aktører å bestemme seg hvor i utviklingen vi vil være. Vil vi være først, en av de fem første, eller langt etter? Det er klart at det må være et samarbeid mellom industrielle aktører, myndigheter, oss som råstoffleverandører og kundene ikke minst. Det er en lang verdikjede sier Borchgrevink til Teknisk Ukeblad.

Hva trenger dere for å produsere biodrivstoff til luftfarten i perioden 2020-2025?

– Vi må avklare hvilken teknologi vi vil satse på. Vi må bygge et produksjonsanlegg, og vi må sørge for at vi får fram råstoff på kommersielle vilkår. Myndighetene må tenke insentivordninger. Det kan dreie seg om delfinansiering eller et avgiftsregime. Vi holder på å indentifisere hva slags rammebetingelser vi trenger, sier Borchgrevink.

Les også: Utvinner råolje fra alger på under en time

Teknologivalg

I løpet av året skal samarbeidspartnerne velge en av tre potensielle produksjonsteknologier for drivstoffet. Det er tre ulike teknologier Viken Skog og Avinor ser for seg kan brukes i produksjon av Jet A-1:

  • Gassifisering, hvor treet males ned til pulver som så gassifiseres.
  • Omdanning til alkoholer ved at cellulosen brytes ned til sukker, som gjæres til alkohol, som så raffineres.
  • Pyrolyse, som involverer bruk av høye temperaturer uten oksygen, slik at man utvinner en olje fra trevirket.

– I 2014 vil vi bruke mye tid på å verifisere teknologien. Vi og våre partnere må ta et teknologivalg, sier Borchgrevink.

Les også: Jobbet 2-4-turnus. Fant opp unikt pumpesystem på fritiden

Dårlig omdømme

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener luftfarten er nødt til å endre drivstoffbruken i mer klimavennlig retning, om luftfart skal fortsette å ha legitimitet de kommende tiårene.

– Luftfarten har ikke det samme gode omdømmet og legitimiteten i dag som før. Folk oppfatter den som skitten. Vi overlever ikke på sikt med et slikt omdømme, sa Lothe på konferansen.

Zero la fram en fem-punkts virkemiddelpakke de mener vil kunne øke bruken av biodrivstoff i luftfarten.

  • Fritak for landingsavgift for fly med høyinnblandet biodrivstoff
  • Garanti for at biodrivstoff vil være mer økonomisk gunstig enn fossilt drivstoff de kommende 15 årene.
  • Øke miljøteknologiordningen til 500 millioner
  • Doble avkastningen på klimateknologifondet til 4 %
  • Gi innovasjon norge mulighet til å stille en tapsgaranti på inntil 50 prosent.

Les også:

Her skal trærne bli diesel

Jakter superenzymer på havbunnen

Nå flyr DC-10 med passasjerer for siste gang