BYGG

Vil ha mer oljepenger til nye veier

Styreleder i BNL, Peder B. Backe.
Styreleder i BNL, Peder B. Backe. Bilde: Mona Strande

I sitt åpningsinnlegg under Byggedagene i Oslo i dag, viste Backe til handlingsregelen for bruk av renteinntekter fra Statens pensjonsfond - Utland, som sier at fire prosent kan gå inn i statsbudsjettet.

- Jeg må få minne om at noe av dette skal gå til infrastruktur, og dermed kan brukes til veibygging, sier Backe.

Om regelen

Handlingsregelen er en regel for bruk av renteinntekter fra Statens pensjonsfond - Utland, tidligere Oljefondet, som ble innført i 2001 på bakgrunn av et ønske om gradvis økt bruk av fondets avkastning.

Ifølge handlingsregelen skal statens årlige bruk av oljeinntekter tilsvare den forventede realavkastningen av kapitalen i fondet. Den forventede realavkastningen er satt til fire prosent, og etterhvert som verdien av fondet øker, kan forbruket økes i takt med fondets realavkastning. Det skal medføre at vi ikke bruker av formuen, kun avkastningen, selv om fondet øker i verdi.

Positiv vekst

Finansminister Kristin Halvorsen har sagt følgende om bruken av oljeinntekter:

- Det er selvsagt viktig hvordan petroleumsinntektene anvendes. En satsning på investeringer i infrastruktur eller økt kunnskap kan for eksempel påvirke veksten i Norge på en positiv måte. Beslutningsprosessen rundt statsbudsjettene bør sørge for at de utgiftsformål som gir størst samfunnsøkonomisk avkastning, faktisk blir prioritert. Dette gjelder uavhengig av hvor mye oljepenger som brukes.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.